Home>Nyhet>Utsatt møte med statssekretær
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, Kinn Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Utsatt møte med statssekretær

Sirdal Næringsforenings tillyste møte med statssekretær, Kjersti Bjørnstad (sp) i Klima- og Miljødepartementet på fredag, er utsatt inntil videre på grunn av sykdom. Bjørnstad skulle etter planen møte involverte parter fra Sirdal kommune, grunneiere, næringslivet og andre aktører om kommende tiltaksplan for villreinen.

Næringsforeningen er lite tilfreds med prosessen for tiltaksplanen for villrein så langt. Samfunnsinterresser, grunneiere og aktører har vært dårlig representert i planarbeidet og planen er for omfattende.

Sirdal må stå samlet i argumentasjonen når ramme- vilkårene endres for friluftsliv og næringsutvikling. Over 50 medlemmer i Sirdal Næringsforening og VisitSirdal365 var til stede på medlemsseminaret på Sirdal Høyfjellshotell sist uke.

Inge Oliversen, styreleder for SNF, tar denne saken på alvor og har fått kontaktpersoner i Klima- og Miljøverndepartementet. Foreningen vil følge opp de tiltakene som er under planlegging. SNF er spesielt opptatt av løypetilbudene og annen tilgang for turister.

Torsdag skal Næringsforeningen ha et møte med driftslederne, Per Magne Hindersland og Stian Sele, i henholdsvis Agder og Rogaland Fylkeskommune. Der er tema hvilke kriterier og beslutninger som legges til grunn for at fylkesvei 450, Hunnedalsveien skal stenges. Hvordan kommuniseres dette til publikum og hvordan blir det oppfattet.

Foto: Styreleder i SNF, Inge Oliversen, vil ha møte med både veivesenet og Klima- og Miljøverndepartementet.

Annonse