Home>Nyhet>Årets bedrift i Sirdal
Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, vegg Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Årets bedrift i Sirdal

Sirdal Næringsforening kåret onsdag Sirdal Sport og Friluft som årets bedrift. To andre bedrifter var med i finalen, restauranten Slottet og Fjellbutikken i Suleskard.

Julie Olsen startet i det små med butikken i et lite lokale i Fjellstuå, før hun for et godt år siden flyttet inn i større lokaler i Handleriet. Det er tre ansatte i butikken og de leverer en sunn økonomi. Julie fikk en sjekk på 15.000 kroner fra Kvinesdal Sparebank og Sirdalsvekst.

Styreleder Inge Oliversen ledet møtet og årsberetning og regnskap ble godkjent av de 35 medlemmer som hadde møtt fram på Tonstadli. Kontingenten ble økt med ti prosent. Solveig Marie Ådneram og Christian Eik fikk blomster for sin hjelp til foreningen.

Øystein Tjørhom og Tor Sigve Vik tok til orde for at en skal samle inn de resterende 80.000 kroner til filmen om Leitegruppas arbeid som Svein Rune Skilnand er ansvarlig for. .

Thomas Hukkelås orienterte om sykkelplanene for satsingen på Feed og i Ådneram.

Christian Eik tok opp en gammel ide, om at det bør sette ned en prosjektgruppe for å se på muligheten for en sammenhengende sykkelvei på sommeren og skiløype vinterstid, fra Ådneram til Tjørhom.

Annonse

Ordfører Jonny Liland orienterte om «rikets tilstand». En grei orientering for medlemmene, hvor han belyste vindpark- og villrein-problematikken spesielt. Ellers berømmet han samarbeidet med VisitSirdal365, Næringsforeningen, Bondelaget og kommunen og håpet det kunne bli en god ressursgruppe.

Foto: Fra venstre Mads Hompland fra Næringsforeningen, prisvinner Julie Olsen fra Sirdal Sport og Friluft og ordfører Jonny Liland, som overrakte prisen.