Home>Front>Beredskapen økes i påsken
Et bilde som inneholder utendørs, person, snø, klær Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Beredskapen økes i påsken

Beredskapen økes i påsken, både for de profesjonelle og de frivillige. Sirdal er godt rustet til å ta imot omkring 30.000 turister i påskeferien. Det er et fyldig program fra tidlig dag, i alpinbakker, langrennsløyper, spisesteder, butikker og spesielle arrangementer, helt til klokka 0200 når Sinnes Fjellstue stenger av på natten.

  • Vi kommer til å ha to ambulanser i tjeneste for hele påsken. En stasjonert på Tonstad, som vanlig, og en ekstra på Tjørhom på dagtid, sier Sten Rune Eie, som er leder for ambulansetjenesten.

Det samme gjelder for legevakten. En fast døgnvakt på Tonstad og en ekstra på dagtid på Tjørhom. Sistnevnte skal være klar for utrykning ved eventuelle skader og hendelser i øvre Sirdal, hvor det er mest folk i påsken.

Dersom publikum har behov for å oppsøke legevakten, må de henvende seg på telefon 116117. Da vil de få tildelt tid, enten på Tonstad eller Tjørhom.

AMK (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral) dirigerer biler og mannskap. Må en ambulanse kjøre til Universitetssykehuset i Stavanger, for eksempel, vil den andre bilen bli forflyttet fra Tonstad til Tjørhom.

PTSS (prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus) Helse Sørøst har overtatt ambulansetjenesten i Sirdal fra årsskiftet, og de ansatte er underlagt samme system- og prosedyrebok som tidligere.

Lege- og ambulansepersonalet har et nært samarbeid med de frivillige organisasjonene, som er på plass med snøscootere, ambulanser og mye folk. Det gjelder Norsk Folkehjelp i Solheimsdalen, Sandnes Røde Kors Hjelpekorps på Sinnes og Speidernes Beredskapsgruppe i Ådneram. Høy beredskap er det også for Marianne Hompland med lavinehunden «Enya».

Annonse

Sirdal Brann & Redning har også beredskap i påsken med to personer på Tonstad og to på Tjørhom. Det er viktig å ha folk hjemme, så ikke alle drar på heia i påskedagene, siden dette er et deltidsmannskap.

Foto: Beredskapen er høy for både de profesjonelle og de frivillige hjelpemannskaper i påsken. Foto: Speidernes Beredskapsgruppe.

Et bilde som inneholder utendørs, person, snø, klær

Automatisk generert beskrivelse

Marianne Hompland med lavinehunden «Enya» er i høy beredskap for påsken.

Påske – Beredskap

  • Legevakten i Sirdal- ring 116117

Åpent på Tjørhom palmelørdag – 2. påskedag

kl. 1000 – 1900

  • Medisinsk nødtelefon 113
  • Brann 110
  • Politi 112
  • Norsk Folkehjelp Jæren i Solheimsdalen 44,

38 37 00 35

  • Sandnes Røde Kors Hjelpekorps,

Soleidalen 162 på Sinnes

38 37 12 55

  • Speidernes beredskapsgruppe

Frikvarteret på Ådneram

38 37 19 60