Home>Front>En million til nytt snøproduksjonsanlegg
Front Nyhet

En million til nytt snøproduksjonsanlegg

Sirdals-politikerne var svært positive til å yte tilskudd til Sirdal Skilags nye snøproduksjonsanlegg på torsdag. En million kroner (25 prosent av prosjektkostnadene) til anlegget, som blir en del av Sirdal Skiarena. Vedtaket var enstemmig i kommunestyret.

Sammendrag

Sirdal Skilag søker kommunen om støtte på kr. 1 000 000, i form av tilskudd, til snøproduksjonsanlegg ved Sirdal Skiarena. Skilaget påpeker at anlegget er nødvendig på grunn av milde vintre og behovet for å forlenge skisesongen. Planen inkluderer to viftekanoner som bruker vann fra Stokkelikvævtjønn. Kostnadene for utbyggingen er anslått til 4 011 500 kroner. Finansieringen vil delvis komme fra dugnadsarbeid og støtte fra ulike kilder, inkludert Sirdal kommune, som det søkes om 1 000 000 kroner fra. Drift og vedlikehold av anlegget vil også være basert på dugnadsarbeid, med støtte fra gjesteklubber.

Foto: 11. mai startet dugnadsgjengen utendørs for å rydde «gate» opp til vannet. Roger Grubben er leder for anleggsgruppen.

Et bilde som inneholder utendørs, klær, person, vandring

Automatisk generert beskrivelse

Roy Hegre fjerner bjørk som er blitt ryddet.

Bakgrunn

Annonse

Sirdal Skilag søker for å fullføre utbyggingen av et snøproduksjonsanlegg ved Sirdal Skiarena på Tjørhom. Arenaen er gradvis utviklet siden 2016, med blant annet støtte fra Sirdal kommune, sponsorer og ved hjelp av dugnadsarbeid. Det gjenstår å implementere anlegget, som klubben anser som nødvendig av flere grunner oppsummert under:

  1. På grunnlag av statistikk og prognoser som antyder mildere vintre er snøproduksjon essensielt for å sikre gode trenings- og konkurranseforhold i framtiden.
  2. Sirdal Skilag er avhengig av gode skiforhold for sin hovedaktivitet, og kunstsnø vil forlenge skisesongen og forbedre skiforholdene.
  3. Kunstsnø er mer holdbar enn natursnø og vil bedre kunne motstå milde perioder.
  4. Tidlige kuldeperioder om høsten gjør snøproduksjon mulig før natursnøen kommer.
  5. Sirdal Skiarena er viktig for rekruttering og skiturisme i regionen, og snøproduksjon vil bidra til å opprettholde og styrke Sirdals posisjon som skidestinasjon.

Et bilde som inneholder utendørs, klær, person, Menneskeansikt

Automatisk generert beskrivelse

John Ove Sinnes var med i dugnadsgjengen.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, dokument

Automatisk generert beskrivelse

Finansiering:

Dugnad kr 500.000

Egenkapital kr 1.011.500

Tilskudd SR-Bank kr 500.000

Spillemidler kr 1.000.000

Tilskudd Sirdal kommune kr 1.000.000

Et bilde som inneholder utendørs, person, klær, tre

Automatisk generert beskrivelse

Dugnadsgjeng fra Gjesdal og Figgjo som deltok i skogryddingen.

Sirdal Skilag har tidligere fått tildelt 5.9 millioner kroner i støtte fra Sirdal kommune til utarbeidelse av anlegget på Tjørhom, i tillegg til spillemidler.

Kommunedirektøren vil påpeke at et snøproduksjonsanlegg ikke har vært forespeilet som en del av prosjektplanen ved oppgradering og utvidelse av skiarenaen. Det er derimot lagt vekt på at Sirdal skiarena skal være et snøsikkert anlegg som utfyller skiidretten i Sirdal og regionen.

Et bilde som inneholder kart, tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

Tegning av Sirdal Skiarena med løyper og skiskytterstadion.