Home>Front>Fullbooket med boringer i tre år
Et bilde som inneholder klær, person, maskin, ingeniørvitenskap Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Fullbooket med boringer i tre år

Høyteknologibedriften Norhard AS på Tonstad er fullbooket med arbeid i tre år for den største retningsstyrte boremaskinen på 1200 mm. Ny stor maskin som utvikles i samarbeid med AMV i Flekkefjord er under bygging, den skal være klar til drift om ett år. En investering på 46 millioner kroner.

Etter konkursen i 2020, er nå bedriften kommet på rett kjøl og på slutten av 2020 overtok Forte Vannkraft AS eiendommer og maskiner på Tonstad, og ved årsskiftet i fjor overtok Forte også driften. Nå er Tonstad-selskapet 100 prosent eid av Forte, som igjen eies av Swiss Life, et sveitsisk fondsselskap.

Foto: Geir Birkeland på besøk hos Morten Aasemoen i verkstedet.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, smil

Automatisk generert beskrivelse

Geir Birkeland ny daglig leder av Norhard.

Geir Birkeland er ny daglig leder i Norhard. Omsetningen i fjor ble 122 millioner kroner, med et resultat på fem millioner kroner. Birkeland har sin bakgrunn fra oljeindustrien og har i en årrekke vært plattformsjef. Nå er han bosatt i Hammersmark.

Den avanserte teknologien til Norhard brukes hovedsakelig innen småkraftindustrien. Bedriften har fire maskiner; en med 400 mm, to med 780 mm og den fjerde med 1200 mm. Sistnevnte er nå mest etterspurt.

Annonse

Eierselskapet Forte Vannkraft har 19 kraftverk i drift og 14 kraftverk er under bygging. Birkeland sier det representerer en årlig produksjon på 470 GWh.

  • Norhard som operatørselskap, har ansvar for driften av boreanleggene med til sammen 34 medarbeidere både på anlegg rundt i hele Norge og på Tonstad.

Kommende år skal selskapet gjennomføre et spesielt prosjekt i Aurland. Da skal de bore 2.650 meter med den store maskinen på 1200 mm.

Et bilde som inneholder maskin, ingeniørvitenskap, fløyte, industri

Automatisk generert beskrivelse

Stor etterspørsel etter den store boremaskinen.

Da den nye store maskinen kom på markedet, har de store kraftselskapene vist seg å være interessert i å få boret overføringstunneler. Birkeland sier det har vært flere forespørsler om dette.

Norhard teller i dag 34 medarbeidere. 24 av dem jobber ute på prosjektene. Da er de på jobb 12 dager og har 16 dager fri. Når medarbeiderne er på jobb går de på skift med 12 timer på og 12 timer av. De følger rytmen til tunnelindustrien.

Selskapet har ikke problemer med å skaffe arbeidskraft. Rekrutteringen er god. Ansatte med bakgrunn fra anlegg, innen elektro og mekaniske fag er bra for bransjen. Nå har Norhard elektrikere og rørleggere som ønsker å utvide sin fagkrets med å ta industrimekaniker fagbrevet. Norhard legger til rette for at fagprøven kan gjennomføres i verkstedet på Tonstad.

Det grønne skifte hjelper bedriften i konkurransen om oppdrag. De viser til reduserte inngrep, redusert massedeponi, elektrisk drift og redusert CO2-utslipp med 260.000 kilo pr kilometer vannvei.

I konsesjonssaker fra NVE kommer det oftere og oftere krav til boring av deler eller hele vannveien. De ønsker ikke å prioritere sprengning. Norhard har i dag bare en gravemaskin med diesel, ellers er alt lagt opp med elektro.

Et bilde som inneholder person, klær, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Gaute Dorga viser borekronene som skal vedlikeholdes.

For å redusere kostnadene, tas en del utstyr inn til vedlikehold på verkstedet på Tonstad. Mandag skal medarbeiderne få opplæring i vedlikehold av borekroner. Frem til i dag er de blitt kastet. Denne besparelsen vil gi om lag 300.000 kroner på årsbasis.

  • Norhard AS – Norwegian Hard Rock Drilling – utvikler og driver utstyr for fullprofilboring av lange retningsstyrte tunneler. En helt ny teknologiplattform basert på elektrisk drevet utstyr og kontinuerlig posisjons- og prosesskontroll gjør det mulig å bore retningsstyrt over lange strekninger.


Dette er 1200 mm maskinen som skal brukes i Aurland til boringen av 2.6 km tunell for Skjerdal kraft. Bildet er fra Ervikselvi utenfor Førde.