Home>Arkiv>Fyrverkeri ulovlig påskeaften
Et bilde som inneholder utendørs, fyrverkeri Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Fyrverkeri ulovlig påskeaften

Bruk av raketter og fyrverkeri på påskeaften er strengt forbudt. I Øvre Sirdal har det vært tradisjon for å sende opp fyrverkeri i påsken, spesielt på påskeaften. Sirdal sau og geit er bekymret for sine drektige sauer på denne årstiden, sammen med villdyr og hunder. Dyrene er svært sårbare ved fyrverkeri.

Både politi og brannvesenet sier det er ulovlig med oppskyting i påsken. Nå vil dette bli anmeldt hvis noen blir tatt.

En ukultur som en må få slutt på. Politiet vil slå hardere ned på dette og de som driver med oppskyting kan vente seg en bot. Det er bare nyttårsaften det er lovlig å sende opp raketter.

  • Etter en hard og lang snøvinter, hvor hunndyrene er drektige, vil en anmeldelse virke skjerpende på bøtesatsene. Det er den mest kritiske tiden av året for et sårbart dyreliv. Det samme er tilfelle ved en eventuell brannfare, har politiet tidligere uttalt til Sirdalmedia.
  • Tidligere brannsjef Roger Egeli i Sirdal kommune sa i fjor at det er ulovlig å drive med oppskyting av fyrverkeri i påsken.
  • Brannsjefen sa at det var en kultur i Sirdal for å bruke fyrverkeri i påsken tidligere. Dette er noe som er spesielt for Sirdal og som visstnok har pågått i mange år. Det er forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff som regulerer bruk av fyrverkeri. Det er ikke opp til den enkelte bare å bruke slikt materiell når de selv ønsker det.

De som har kjøpt fyrverkeri fra selgere med tillatelse har kun tillatelse til å bruke eksplosjonsfarlig materiell på nyttårsaften i perioden mellom klokka 18.00 og klokka 02.00. Tillatelse til bruken på nyttårsaften er forankret i forskriftens § 2-10, 3. ledd, samtidig som § 2-4 klart beskriver at all annen bruk er forbudt.

Brannvesenet forstår at det er kjekt for mange å bruke fyrverkeri for underholdning, men det er altså ikke tillatt. Eksplosjonsfarlig materiell påvirker i stor grad velferd for både dyr og mennesker, ved både lyd og lys, som mange opplever svært sjenerende. For mange husdyr vet vi at dette kan være krevende og det er ikke lett å si fra til en nabo som bruker fyrverkeri om at dette er uønsket.

Foto. Bruk av fyrverkeri påskeaften er ulovlig.

Annonse

Et bilde som inneholder fyrverkeri, nær Automatisk generert beskrivelse

Nei til bruk av fyrverkeri i påsken.