Home>Nyhet>Gode skiløyper er et spleiselag
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, vinter, bakke Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Gode skiløyper er et spleiselag

Gode og nypreparerte skiløyper er et spleiselag for hytteeiere, lokalbefolkningen og dagsturister. De flotte sporene som ligger og venter på deg hver helg og hver ferie, koster penger.

Bare 800 kroner er betalingen for hver hytte, for hver sesong. Deler du ut timene som brukes i de oppkjørte løypene i en skisesong, er det ikke rare timebetalingen du bidrar med for å holde løypene i tipp topp klasse.

Styreleder Svein Malde i Sirdalsløyper minner de mange som ikke har betalt løypebidraget for sesongen, om å betale. – Vi mangler 500.000 kroner før vi er i mål, sier Malde og ber de som ikke har gjort sin plikt om å vippse dette på plass snarest.

Malde sier en million kroner er kommet inn i løypebidrag. Kommunen bidrar med 755.000 kroner.

  • Skal vi opprettholde det gode løypetilbudet, fra Fidjeland til Tjørhom, må det vises større interesse og vilje til å betale sin andel i dette spleiselaget, sier Malde.

Et godt løypenett er viktig både for kommunen, innbyggerne, hytteeiere, dagsturister og næringslivet, med reiselivet i spissen.

Annonse

Avtroppende daglig leder av Sirdalsløyper, Lone Stormoen, skrev i årsberetningen for 2022:

Sti- og løypenettet er en slik fellesgode, som er til glede for kundene våre og som skaper attraksjonskraft i markedet. Dersom vi ikke har en fungerende fellesgodemodell for dette og ingen vil betale for stier og løyper, vil det heller ikke bli noe tilbud til kundene.

Dermed svekkes attraksjonskraften i markedet, noe alle i Sirdal taper på, ikke bare de kommersielle bedriftene, men også hytteeiere, lokalbefolkning, grunneiere og kommunen.

Det er ofte en sterk sammenheng mellom et godt sted å bo og et godt sted å besøke. På de mest vellykkede reisemål i Norge har det vært en økende erkjennelse av at det en kaller kunderettede fellesgoder også er viktig for et godt lokalsamfunn.

Det betyr at reiselivet, lokalbefolkning og kommunen ofte har felles interesse i at goder blir produsert.

Vi står også overfor store utfordringer i Norge knyttet til livsstil. Vi er for lite i aktivitet og stressende og usunn livsstil gir masse mennesker psykiske problemer. Friluftslivet gir en unik kombinasjon av fysisk aktivitet, naturopplevelser, ro, stillhet og gode sosiale arenaer slik at hele menneskets helse og livsstil fremmes.

Sett i lys av et folkehelseperspektiv har det vært viktig for oss å få på plass en langsiktig modell for fellesgodefinansiering i Sirdal.

Sirdal er i dag en arena hvor store areal blir benyttet til friluftsaktiviteter. Fellesgoder er normalt kjennetegnet ved et gratispassasjerproblem Problemet går ut på at når en oppgave er utført – et gode er produsert – er det umulig å ekskludere noen fra å bruke det. Dermed mangler fellesgodets interessenter insentiver til å finansiere godet.

Vi ser det som veldig viktig å gi rom for hytteboerne/deltidsinnbyggerne slik at de kan ta større del i lokalsamfunnet og utviklingen. Mange av disse sitter på kompetanse, nettverk og ressurser som vil være viktig for å lykkes med fellesgodemodell for Sirdal.

  • Betalingsvilligheten til å betale løypebidraget på 800 kroner for en sesong, må bli bedre, avslutter Malde.