Home>Front>Ryggraden i frivillig dugnad
Et bilde som inneholder klær, Menneskeansikt, mann, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Ryggraden i frivillig dugnad

Vi er stolte av deres innsats i den frivillige dugnaden. Vi må si at dere er ryggraden for politiet og hovedredningssentralen, sa Hans Vik politimester for Sør-Vest politidistrikt og leder av Hovedredningssentralen for Sør-Norge. Dette sa han under festmiddagen på Slottet for Øvre Sirdal Leitegruppes (ØSL) sin 40 års markering.

Det vanket mange fine ord under ØSLs 40 års markering torsdag kveld. 7. mars 1984 ble foreningen stiftet.

  • Det er ingen frivillige som kan måle seg med ØSLs innsats. Dere blir lagt merke til. Dere gjør et viktig samfunnsoppdrag, sa politimesteren som roste kompetansen, lokalkunnskapen og kjennskapet rundt i terrenget.

Foto: Arvid Tjørhom (leder 20 år), Knut Nordhasli (leder 19 år), Magnar Undheim viktig i organiseringen i starten og ny leder, Gunhild Kvinen.

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, smil, mann Automatisk generert beskrivelse

Politimester Hans Vik overrakte blomster til Gunhild Kvinen.

På begynnelsen av 1980-tallet var det to ulykker som fikk lokalbefolkningen til å reagere og snakke om etablering av en leitegruppe. Først var det fem skoleungdommer fra Stavanger som omkom i et snøras på vei fra Taumevasshytta den 10. februar 1980. Deretter omkom Olav Sirekrok på en jakttur til Øyarvatnet.

Dette gjorde at Knut Nordhasli, Magnar Undheim, Torjus Fidjeland og Ola Sigurd Skreå, alle medlemmer av Sirdal Skilag, sammen kom med forslag om hvordan de kunne organisere en leitegruppe fra Ousdal til Ådneram.

Annonse

I den tiden var det transport-tjeneste med masse utstyr tilhørende Sira-Kvina Kraftselskap. Kommunikasjonen var Kraftselskapets utstyr og det gikk via Hilleknuten til driftssentralen på Tonstad.

I november 1983 var skilagets medlemmer samlet, sammen med lensmann Egil Netland og ledere fra Sira-Kvina Kraftselskap. Organisasjon ble registrert og de laget en ringeliste for alle husstander fra Ousdal til Ådneram. 7. mars 1984 ble ØSL offisielt stiftet.

Svein Rune Skilnand viste et kort klipp fra filmen som nå lages om «Fjellets Frivillige». Han fremhevet den varme, nærhet og godhet som de frivillige gjør av egen innsats.

Tidligere lensmann Egil Netland, takket ØSLs medlemmer for de mange aksjoner han hadde vært sammen med dem på. Netland regnet med at de hadde hatt omkring 100 aksjoner til sammen.

Gunhild Kvinen er nylig valgt til leder for ØSLs styre. Hun overtok som tredje leder etter Nordhasli (19 år) og Arvid Tjørhom som var leder i 20 år. Hun var glad for alt det utstyret som leitegruppa hadde anskaffet de siste årene. Nå er det veldig viktig å holde varmen på pasienter ved eventuelle utrykninger. På de 40 årene leitegruppa har eksistert, har det funnet sted store endringer innen teknisk utstyr og ikke minst innenfor kommunikasjon. Snøscooterne er blitt sterkere og lettere å håndtere.

  • Før var en ambulanse brukt til transport-tjeneste. Nå foregår det avansert behandling før og under kjøringen, sa Kvinen.

Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, smil Automatisk generert beskrivelse

330-skvadronen ved Maria Gaard, bilde til Gunhild Kvinen og Vegard Henriksen.

Maria Gaard og Vegard Henriksen hilste fra 330-skvadronen på Sola. De overrakte et helikopterbilde. Vegard fortalte at når de kommer med et helikopter og et mannskap på seks personer, er det akkurat som en maurtue på bakken av frivillige som venter.

Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, smil Automatisk generert beskrivelse

Arvid Tjørhom fikk 10 vindsekker av Ivar A. Nøttestad.

Ivar Anton Nøttestad fra Speidernes beredskapsgruppe, hilste og overrakte 10 vindsekker til ØSL.

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, smil Automatisk generert beskrivelse

Terje Ims hilste fra Rogaland Hundepatrulje og ga en gave til ØSL ved Gunhild Kvinen.

Terje Ims fra politiets hundepatrulje, sa det var en stor inspirasjon å komme til Sirdal å få være med på øvelse eller aksjoner. Han overrakte en gave fra Rogaland Politihundelag.

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr hilste fra kommunen og ga blomster til ØSL ved Lone Stormoen.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr hilste fra Sirdal kommune. Hun takket for en flott presentasjon de hadde fått fra ØSL for ikke lenge siden. Et godt bidrag i kommunens arbeid om beredskap.

Magne Bratland, administrerende direktør for Sira-Kvina Kraftselskap var stolt over det «gjengen» hadde vært med på i de 40 årene leitegruppa hadde eksistert. Han lovet at kraftselskapet skulle følge opp i framtiden. En pengegave skulle bli sendt til ØSL.

Ola Sigurd Skreå takket av etter å ha vært med i styret i 39 år. Han var stolt over det arbeidet som de hadde gjennomført på disse årene.

Et bilde som inneholder klær, person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Magne Bratland fikk fram hele gjengen fra Sira-Kvina som hadde vært med i ØSL.

Et bilde som inneholder klær, person, mann, Menneskeansikt Automatisk generert beskrivelse

Arvid Tjørhom overrakte en gave til Ola Sigurd Skreå og Gunhild Kvinen ga en minneblankett.

Et bilde som inneholder klær, Menneskeansikt, person, mann Automatisk generert beskrivelse

Sønnene til Olav Sirekrok, fra venstre Odd Terje, Gunhild og Geir Helge.

Et bilde som inneholder bursdagskake, kake, dessert, mat Automatisk generert beskrivelse

Marsipankake fra Hovedredningssentralen.