Home>Nyhet>Sirdalsheimen og gratis busstilbud
Et bilde som inneholder innendørs, klær, mann, møte Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Sirdalsheimen og gratis busstilbud

Sirdal formannskap ba i møtet torsdag administrasjonen om å se på muligheten for organisering og mandat for rehabilitering eller nybygg av Sirdalheimen. Bygget begynner etter hvert å bli gammelt og trenger en ansiktsløfting og modernisering.

Nødvendige drift- og vedlikeholdsarbeid vil bli utført fortløpende av nødvendig arbeid. Ordfører Jonny Liland (ap) fremmet forslaget og det var full enighet blant alle partier og medlemmer av formannskapet.

Formannskapet var også enstemmige da Liland ba administrasjonen om å se på muligheten for at innbyggerne kan reise med eksisterende skoleruter gratis. Politikerne støttet initiativet og ville gjerne utnytte ledig kapasitet. Det kan være et godt tilbud for eldre og hjelpe på mobiliteten for barn og unge.

Ordføreren orienterte også om politikontakten. Dalaneregionen skal etter planen få en politikontakt til i løpet av 2024. Liland håpet da at Sirdal kan få en egen politikontakt og slippe å dele midlertidig med Bjerkreim, som i dag. Det skal være et møte med politimester Hans Vik i Sør-Vest Politidistrikt med det første om saken.

Foto: Formannskapet var torsdag samlet og der ble saken om Sirdalsheimen og gratis buss drøftet.