Home>Front>Sporing av sauer vil lette sankingen
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, sky, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Sporing av sauer vil lette sankingen

Jæren Smalalag (norges største beitelag) skal tirsdag kveld ha årsmøte i Gjesdal Bygdahus. Der skal en blant annet drøfte innføring av sporing av sauer. Sporingsenheten festes til klaven med to skruer, så vil den sende posisjon, en eller flere ganger om dagen, til basestasjonen.

Gjetargut er utviklet og blir driftet av Spordata AS. Folkene bak Spordata AS har lang erfaring med utvikling av hardware og drift av sanntids GPS-trackingløsninger. Gjetargut løsningen er utviklet «in-house». Sporingsenheten er vann- og støtsikker.

...

Gjetargut har oppladbart batteri med mer enn nok kapasitet til å holde en sesong. Disse batteriene kan lades om igjen hundrevis av ganger.

  • Dersom saueeierne investerer i denne teknologien, vil det bety mindre aktivitet i heiene og selve sankingen på høsten vil gå raskere, sier Ivar Magne Mellomstrand, leder av Jæren Smalalag til Sirdalmedia.
  • I Suldal har de brukt denne teknologien i 3-4 år. Vi regner også med besparelser og vi kommer mindre i konflikt med villreinen.

Dersom Smalalaget går til dette skrittet, vil det kreve avtale med grunneiere. Det må nemlig settes opp basestasjoner i heiene. Basestasjonene drives av en mindre solskjerm. Videre må de respektive kommuner godkjenne avtaler, sammen med styret i Setesdal Vesthei Ryfylke- og Frafjordheiene (SVR) verneområdet.

Fra årsmeldingen kan vi ellers lese at 41.611 sauer/lam var heiaført i fjor mot 39.252 i 2022. Ved sesongavslutningen manglet 295 sau og 797 lam, til sammen 1.092. Det gir en tapsprosent på 2,62. Året før manglet 1.051 sau og lam med en tapsprosent på 2,67.

Jæren Smalalag eier 24 hytter i Suleskard-Brokkeheiene. Det ble utført mye vedlikehold på hyttene også i 2023, med nye ovner og brannvarsling. I mange heier er det også mye arbeid med gjerder.

Annonse