Home>Front>Stort søkertall til videregående skole
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Stort søkertall til videregående skole

Sirdal vgs øker fra 63 til over 80 elever til høsten.

39 elever har søkt opptak ved Sirdal videregående skole, til en klasse på 30 elever. – Overbooking, sier rektor Johan Vesteraas, som er svært godt fornøyd.

Nå er det ikke bare søkere fra Agder og Rogaland, men også fra fylkene Telemark, Vestfold og Vestland. De tre siste årene har det blitt jobbet bra ved skolen.

  • Stabilitet på trenersiden ryktes. Elevene oppnår gode resultater. Vi har flinke og trygge lærere som gjør det attraktivt å begynne ved skolen, sier Vesteraas, som skal pensjonere seg ved skoleårets slutt.

Foto: Johan Vesteraas pensjonerer seg etter dette skoleåret.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, person, Menneskeansikt

Automatisk generert beskrivelse

Roger Grubben er blant søkerne til rektorjobben.

Det er tre søkere som ønsker å bli rektor ved skolen. Roger Grubben, som leder det sportslige ved skolen i dag. Lise Stø, tidligere lærer- og avdelingsleder ved skolen, men er nå assisterende rektor ved Tonstad skule. Den tredje søkeren er Helge Erdal fra Stavanger.

Annonse

Søkertallet viser også økning på VG 2 og 3. Der kommer det henholdsvis 3 og 7 flere søkere, hvor klassene økes til 25 og 28 elever. At det blir så mange på VG 3, har sammenheng med at tredje året kan tas over to år.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, plante, konstruksjon

Automatisk generert beskrivelse

Elevheimen Øyghedlar skal pusses opp i sommer.

Elevtallet ved elevheimen Øyghedlar øker også til høsten. Kjøkken og spisesal, sammen med noen oppholdsrom, skal pusses opp i sommer.

Søkerbunken viser at det er overtall av jenter blant de 39 søkerne til Vg1. Vesteraas forbereder at det kan komme litt over 30 elever i VG 1 til høsten.