Home>Front>Strålende samarbeid og gode hjelpere
Et bilde som inneholder person, utendørs, klær, Menneskeansikt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Strålende samarbeid og gode hjelpere

Vi har et strålende samarbeid med flyktningene og det finnes mange gode, frivillige hjelpere i Sirdal, sier Christian Eik, flyktningekoordinator i Sirdal kommune. Eik har en stilling på 60 prosent, men han er tilgjengelig for flyktningene 24/7. Han er nå på sitt andre år i denne jobben.

Christian er ydmyk for å håndtere og samarbeide med denne gruppen. Hvor de neste ti flyktningene kommer fra, vet han lite om. Det er IMDI som bestemmer og kommunen kan ikke komme med noen ønsker.

De 51 flyktningene som er kommet til kommunen de to siste årene, er fra Ukraina. 50 prosent av dem er mellom 20 – 65 år, 25 prosent barn og 25 prosent seniorer. Hovedsakelig kvinner og barn.

Denne vinteren har det vært mye debatt blant politikerne i Sirdal om hvor mange flyktninger de skulle si ja til dette året. IMDI anmodet kommunen om å ta imot 30 flyktninger dette året. Kommunestyrevedtaket endte på ti. Det var et delt kommunestyre, 11 mot 8, hvor mindretallet (Senterpartiet og Kristelig Folkeparti) ville si ja til 30 nye flyktninger.

Flyktningene er bosatt, fortrinnsvis på Tonstad, i private og kommunale leiligheter. Månedsleien må ikke være for dyr siden de selv må betale kostnadene. Ellers er det nå lovlig, etter midlertidig forskrift, å leie hytter som skal fungere som bolig. Ifølge plan- og bygningsloven vil de få strøm og boligstøtte som til et vanlig hus.

  • Vi har et godt og nært samarbeid med NAV når det gjelder innredning og møblering av leiligheter til dette formålet, sier Eik og legger til:
  • Det er fortsatt ledig kapasitet i barnehagene, skolene og på voksenopplæringen. Der får de støttekontakter og hjelp med kommunikasjonen.

Elever som ønsker å gå på videregående skole har mulighet for dette med daglig pendling til Kvinesdal.

Annonse

Eik sier lærerne ved voksenopplæringen gjør en god jobb med språkundervisningen. Det fungerer også som en sosial integrering. Der er det også egne kurs for seniorer.

Transportmulighetene er en flaskehals i kommunen. Når de fleste bor i Tonstad-regionen er det vanskelig når de fleste ledige jobber finnes øverst i dalen. 13 flyktninger er nå i arbeid, heltid eller deltid. Fem pluss er på jobb i Sinnesområdet. Med tre flyktninger som har egen bil, blir det samkjøring for de som skal på de ulike arbeidssteder.  De som har engelsk språk som utdannelse har det lettere jobbmessig.

Eik minner om den bakgrunnen disse ukrainske flyktningene har, ved å komme fra krigsområder og dra fra familie og venner. Det er en brå overgang.

  • Jeg er imponert over de private utleierne, hvordan de tar vare på og hjelper flyktningene. Sirdals-kameratene gjør også en stor innsats, sier Eik.

Flyktningene gir gode tilbakemeldinger og trives i Sirdal. Helgen etter påske legges det opp til en trivsel-lørdag hvor et ungt ishockeylag fra Ukraina, som bor i Stavanger, kommer til Sirdal for å være sammen med sine landsmenn. Da skal de fordeles på de tre skitrekkene i Tjørhomfjellet, Fidjeland og Ådneram.

Foto: Christian Eik har et strålende samarbeid med flyktningene.