Home>Front>Sykkelstier kommer i Ådneram og på Fed
Et bilde som inneholder utendørs, kjøretøy, transport, gress Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Sykkelstier kommer i Ådneram og på Fed

VisitSirdal 365 har sammen med Sirdal kommune et ønske om å øke aktiviteten og få flere varme senger i sommerhalvåret. Et av tiltakene for å oppnå dette er å etablere sykkelstier. VisitSirdal365 har nå, sammen med grunneiere og Tonstad IL, begynt å se på mulighetene for å realisere dette.

  • Vi har hatt et profesjonelt stibyggerfirma på befaring, som har laget en rapport som har konkludert med to aktuelle områder, der begge grunneierne også er positive til prosjektet. Vi ønsker nå å gå i gang med en konseptplan i samarbeid med Rekkje Stiutvikling AS for å kunne vise frem og få visualisert prosjektet for samarbeidspartnere og sponsorer, samt kunne bruke denne som grunnlag for videre søknader om støtte, opplyser Thomas Hukkelås, daglig leder for VisitSirdal 365 til Sirdalmedia.

Foto: Sykkelstier for små og store er populært.

Et bilde som inneholder utendørs, person, Menneskeansikt, klær

Automatisk generert beskrivelse

Thomas Hukkelås er daglig leder for VisitSirdal365.

Forprosjektet er kalkulert til 316.525 kroner. Forprosjektet er tenkt finansiert gjennom egeninnsats fra VisitSirdal365, Tonstad IL og Ådneram med 125.000 kroner, samt støtte fra Sirdal kommune (Sirdalsvekst) 155.000 kroner og Listerfondet med 36.525 kroner.

Prosjektet har to ulike geografiske områder, men det er viktig at prosjektet behandles som et og samme prosjekt. Dette for å holde kostnader nede, samt at løypene som skal utvikles retter seg mot ulike nivå. Det er også en bevisst strategi i forhold til å binde dalen sammen, samt å få utnyttet en slik kompetanse vi er helt avhengig av for å kunne gjennomføre et slikt prosjekt.

  • Målet for sykkelutviklingen i Sirdal er å skape et bedre helårstilbud for turister, samt et aktivitetstilbud for lokale barn og ungdom. Sirdal er ei bygd med mye aktivitet, fotball på sommeren og ski på vinteren. Det å utvide tilbudet med en lavterskel aktivitet på sommeren, vil gjøre at Sirdal får et enda bredere aktivitetstilbud. Det vil igjen øke både bostedsattraktivitet og generere flere arbeidsplasser, sier Hukkelås.

Dette prosjektet vil kreve stor arbeidsinnsats, og vil som allerede nevnt kunne føre til økt sysselsetting og nye arbeidsplasser i hele Sirdal. Målet er å skape en helårsdestinasjon, med en større fordeling av gjestedøgn gjennom hele året.

Annonse

Trysil begynte sykkelsatsingen i 2014 og har siden start:

  • Generert 77 nye arbeidsplasser
  • Flere sommeråpne spisesteder, økt helårlig kvalitet
  • Flere nye etableringer
  • Økt antall gjestedøgn sommer
  • Positiv befolkningsvekst (for første gang på mange år)

Et bilde som inneholder natur, sky, utendørs, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Stiene er enkle nok til at barn også kan ha det moro: Bilde er fra Nordfjord Stisenter.

Prosjektet er tenkt som et flerfaseprosjekt med utbygging av sykkelstier i to til tre faser over flere år. Det vil også være mulighet for å tenke lignende stier i andre deler av Sirdal, f.eks. Tonstad Vindpark. På denne måten merutnyttes allerede eksisterende anlegg og en unngår dermed å utfordre områder for blant annet villrein. Dette nevnes bare som en mulighet i forhold til videre utvikling.

I fase 1 bygger man blå stier som er en flerbrukssti som passer for de aller fleste. Sykkelprosjektet har prosjektledelse fra VisitSirdal365 som også er initiativtaker, men blir lagt som en underavdeling til Tonstad IL hvor en overlevering skjer etter at fase 1 er gjennomført. Organiseringen vil være en del av forprosjektet og vil bli beskrevet i endelig rapport.

En viktig del av prosjektet er videreutnyttelse av allerede eksisterende anlegg som på Ådneram og Fed. På den måten unngås store inngrep i urørt natur.

Fastboende og deltidsinnbyggerne i Sirdal kjører i dag til Hovden for å sykle slike løyper og nå er det også planlagt løyper i Brokke. Sykkelstier er den nye store sommeraktiviteten som vil føre til økt besøk, flere overnattinger og vil gi synergier både til spisesteder, butikker og andre tilbud som finnes i Sirdal.

Rekkje Stisykling har kvantifisert grunnen for å reise til et sted, og grunnen for å bli lenger, i form av mengden kilometer løyper tilgjengelig av god kvalitet. Med 1-5 km løyper gir man noen grunn til å reise til et sykkelanlegg for å sjekke det ut. 10 km+ gir mer sykling enn en gjennomsnittlig syklist sykler på en dag. Dette gjør at syklisten enten må bli lenger eller komme tilbake for å få syklet alt. 30 km+ gir grunn til å komme tilbake flere ganger, og er en sykkeldestinasjon. Sirdal kan sammenlignes med Trysil der de var i 2014 før de startet sykkelsatsingen.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse