Home>Front>Uenighet om investering og rekkefølge
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front

Uenighet om investering og rekkefølge

«Medlem av sutreklubben. Vinglepolitikk. Surrer det til. Samrøre.» Ord og uttrykk var harde da saken om eiendomsutvikling for Sirdal Promenade KF ble behandlet i formannskap og kommunestyre torsdag. Dårlig klima som en representant kalte det.

Posisjon mot opposisjon kom klart fram. Vedtak med 3 – 2 i formannskapet og 11 – 8 i kommunestyret. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i mindretall ved begge avstemminger.

Den betente debatten kom som følge av at det skulle frigis 5 millioner kroner til videreutvikling av eiendommen til Sirdal Promenade, blant annet til oppussing av 22 hotellrom.

Midlene skal hentes fra avtalen med Tonstad Vindpark til kraftvitensenter og tilhørende infrastruktur. Tilhørende gjelder kjøp av messebygget fra Sira-Kvina Kraftselskap og omkringliggende tomteområde til nytt kraftvitensenter og treningssenter, sammen med bru over elva Sira.

Konkurransevridning å støtte dette hotellet. Feil rekkefølge å starte med infrastrukturen. Heller bygge kraftvitensenteret først. Ønsket framtidig budsjett og finansiering av kraftvitensenter og tilhørende infrastruktur.

Alle ønsket et kraftvitensenter velkommen, men fremgangsmåten og rekkefølgen var det kritikk på. Posisjonen sa flere ganger at de ikke skulle drive hotell, men utvikle en eiendom. Et eget privat selskap skal drifte hotellet.

Annonse

Foto: Rolf M. Hompland (krf) ønsket annen rekkefølge på investeringene av kraftvitensenter med tilbehør.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, vindu

Automatisk generert beskrivelse

Kommunen har kjøpt messebygget for en million kroner.

Varaordfører Isak Liland (h) heiet på prosjektet. Han var glad for at Tonstad har fått eget hotell og matservering. Han kunne ikke se noen nedside med denne investeringen.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, mann

Automatisk generert beskrivelse

Varaordfører Isak Liland (h).

Thor Jørgen Tjørhom (sp) var for prosjektet, men etterlyste budsjett og finansiering for alle prosjektene samlet. Han var for videreutvikling av Tonstad som kommunesenter. Tjørhom ville ha forutsigbarhet.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, Panne, rynke

Automatisk generert beskrivelse

Thor Jørgen Tjørhom (sp).

Siri Fidjeland (sp) mente investeringene i messebygget var konkurransevridning overfor andre. Hun ville ha likebehandling.

Rolf M. Hompland (krf) var prinsipielt mot forslag til vedtak. Han ville ha en annen rekkefølge med kraftvitensenteret først.

Ordfører Jonny Liland (ap) sa blant annet i sitt innlegg at kommunestyret hadde vedtatt vedtekter og formålet for Sirdal Promenade, der det heter:

«Foretakets formål er kjøp, salg, utvikling, drift og utleie og investering i fast eiendom, samt finansiering av dette, samt alt hva som hermed står i forbindelse.»

Liland minnet om avtalen med Sira-Kvina at de hadde førsteretten til gjenkjøp hvis det ble aktuelt. Hvis nei, kan eiendommen selges på det frie marked. Han presiserte at kommunen ikke skal drive hotell, men eier et bygg som skal utvikles og leies ut.

Rolv Guddal (ap) mente opposisjonen bare problematiserte saken. Han minnet om investeringene som ble gjort på Kvæven bygdetun med nytt kjøkken.

Ordføreren var stolt over prosjektet som Sirdal holdt på med. Det er en god stedsutvikling av Tonstad. Vi følger samfunnsplanen, sa Liland og la til at nytt treningssenter er rosinen i pølsa for hans del.