Home>Nyhet>Båndtvang fra 1. april
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-28 10.53.04.png
Nyhet Nyhet forts.

Båndtvang fra 1. april

Fra 1. april er det båndtvang i Sirdal kommune. Loven gjelder 24 timer i døgnet fram til 1. november. Denne forskriften gjelder for alle innbyggerne, turistene og for folk som oppholder seg midlertidig i kommunen.

Denne vinteren har villreinen, hjort og rådyr hatt store snømengder og lite mat i perioder. Du kan ved toppturer eller lengre turer møte reinsdyr, ryper og andre viltarter. Da er det viktig å ha hunden i bånd.

I forskriften til Sirdal kommune heter det:

  • Redusere konfliktnivået mellom hundehold og allmenheten
  • Hindre at hund jager bufé på beite
  • Verne om vilt og viltet sitt leveområde, spesielt under yngling og i perioder med ekstraordinære naturforhold

Hunder skal holdes i bånd og under forsvarlig oppsyn:

I alle lysløyper og tråkkemaskinpreparerte skiløyper. Dersom hund er med skal hunden ikke være til hinder for andre som bruker skiløypene.