Home>Front>Helsefremmende drikke med Sirdalsvann
Et bilde som inneholder person, utendørs, klær, tre Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Helsefremmende drikke med Sirdalsvann

På Tonstad er det nå under planlegging en fabrikk som skal produsere sunne drikker der biomidler skal blandes med Sirdalsvann. Produktet inneholder mye antioksidanter og skal være til forebyggende helse. Formannskapet i Sirdal ga torsdag kommunedirektøren fullmakt til å inngå kontrakt med Sirdal Highland AS.

Sirdal Highland AS skal kunne benytte 40.000 liter vann i døgnet til flaskeproduksjonen, eller 15 millioner liter på årsbasis av vannforsyningen på Litle Bjørnøy i elva Sira på Fintlandsmonan. Einar Rune Tveit fra Egersund er eier og innehaver av firmaet Sirdal Highland AS.

  • Som en lege sa til meg en gang, så må vi kunne vri behandling over til mer forebyggende tiltak og helse. Forbrukerne må endre det daglige forbruket til mer forebyggende, sier Tveit.

I denne produksjonen vil en gjerne benytte ingredienser fra microalger og insekter som er rikt på antioksidanter og vitaminer. Rent vann er viktig i denne prosessen for å kunne produsere drikker med god helse-effekt. Å bruke biomidler inn i vann er en positiv utvikling for helsa. Særlig bruk av olje fra mikroalger, insekter og det vi kan høste i naturen er viktig i dette helsevannet.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil denne form for drikke forebygge, for eksempel høyt blodtrykk og diabetes.

  • Vi satser på helsefremmende drikker. Vårt marked vil bli i Midtøsten og Asia. Der er de spesielt opptatt av dette, sier Tveit.
  • Hvem skal dette selges til ?
  • Produktene skal selges til restauranter, firmaer, treningsstudio og butikker med helseprofil.

Sirdal Highland har også inngått en opsjon på to millioner kvadratmeter vidde og skog (Stakomfjellet) med grunneier Askjell Tonstad. Her ligger det naturprodukter som vi kan benytte til drikkevannet.

Når avtalen med kommunen om tilgang på drikkevann er på plass, må kjøp av tomt på Fintlandsmoen på 20 dekar sammen med lisenser og finansiering ordnes, før byggestart.

Annonse

På Fintlandsmoen vil det komme et bygg på 3.000 kvadratmeter i første omgang og 2.000 kvadratmeter i neste byggetrinn. Her vil det være behov for både spesialister (kjemibakgrunn) og produksjonsmedarbeidere, som vil få opplæring.

Foto: Einar Rune Tveit viser fram flaskene som skal produseres på Tonstad, like ved elva Sira og Litle Bjørnøya hvor vannet skal tas.

Et bilde som inneholder skjermbilde, design

Automatisk generert beskrivelse

Bilde av første byggetrinn på 3.000 kvadratmeter.

Tveit vil selge seg ut av noen prosjekter der han er deleier av et aquaponics konsept/anlegg, for å finansiere dette prosjektet. Sirdal Highland har sikret seg tre lisensavtaler fra forskning- og medisinmiljø.

  • Denne naturpakken passer utmerket for utlendinger, med clean water og vakker og varierende natur. Norge har et godt rykte på seg med blue ocean og unik natur, sier Tveit.

Kommunen har kvalitetssikret avtalen med juridisk bistand fra advokat Gard Erik Garlie i Wigemyr & co i Kristiansand. Det er viktig at kommunen blir holdt ansvarsfrie knyttet til kvalitet og mengde.

Tonstad kommunale vannverks brønner er plassert på Lille Bjørnøy. Grunneier her er Askjell Tonstad og han har ingen innvendinger til tredjeparts videreforedling/salg.

Nå er det ikke bare vann til kraftproduksjon som skal selges fra kommunen, men også rent vann til lisensprodusert vann til forebyggende helse.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Vannet hentes fra Litle Bjørnøy ( oppe til høyre) som ligger i elva Sira rett ved Fintlandsmonan.