Home>Front>Økt investeringsstøtte til bøndene
Et bilde som inneholder kveg, buskap, kyr, melkeprodukt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Økt investeringsstøtte til bøndene

Bondeopprøret i Oslo ga ikke de resultater som var forventet etter Stortingets avstemming om framtidens inntektsutvikling. Sirdal kommunestyre derimot, vedtok enstemmig økt støtte til investeringer i driftsbygninger. Politikerne følger Innovasjon Norges tilskudd til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, og har økt maksgrensen fra 2,0 til 3,5 millioner kroner.

Det betyr at tilskuddet fra kraftfondet økes med tre millioner kroner for inneværende år. Dermed sløyfes evaluering av regelverk for kommunal støtte til landbruket. Det er bare tilskuddet til faste anlegg og utstyr av varig karakter som økes. Ellers beholdes regelverket som før.

Foto: Bøndene får mer i tilskudd for faste anlegg og følger Innovasjon Norge.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, hals

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland (ap).

Det var ordfører Jonny Liland (ap) som lanserte forslaget fra flertallet ( ap, h, v og frp) om å følge Innovasjon Norge sin økning, samt økt tilskudd fra kraftfondet. De øvrige partiene fulgte med uten problemer.

  • Nå er det en positiv giv i kommunen og da er det viktig å heie fram positivitet. Landbruket er en viktig gren, spredt over hele dalen. Jeg tror vi har landets beste støtte til landbruket og vi må styrke matproduksjonen, sa Liland.

Ordføreren ville holde farten og følge opp Innovasjon Norges økte makstilskudd. Bøndene er inne i en stor investeringsboom for tiden.

Annonse

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, glass

Automatisk generert beskrivelse

Siri Fidjeland (sp).

Siri Fidjeland (sp) er sjelden enig med ordføreren, men her var det mye bra for næringen. Hun minnet om et generasjonsskifte og da er det gledelig at det er en forutsigbar tilskuddsordning. Nå er det 12 melkebruk i kommunen og tre kvoter er ledige. Sirdal produserer 1,8 tonn melk i året.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, mann

Automatisk generert beskrivelse

Varaordfører Isak A. Liland (h).

Varaordfører Isak A. Liland (h) støttet forslaget. Liland ramset opp en rekke nøkkeltall fra jordbruket og at det er en positiv tendens til økning av antall melkekyr og vinterfora sau, blant annet. Bøndene får 40 millioner kroner i statsstøtte og det skaper vekst i kommunen.

Thor J. Tjørhom (sp) syntes det var gledelig at kommunestyret tenker likt og støtter forslaget. Brukene blir større og de drives på en rasjonell måte. Næringen er viktig for Sirdal og han ser på vedtaket som en gledens dag.

Rolf M. Hompland (krf) mente bøndene er på hogget for tiden og investerer i nye faste anlegg. Det er bra, veldig bra, mener han. Økt tilskudd er en viktig forutsigbarhet.

Av større kjente konkrete saker som mer eller mindre allerede er på vei, eller har kommet til behandling hos Innovasjon Norge, er det minst et melkerobotfjøs, et ammekufjøs og en utbygging til sau. To av disse er nybygg i forbindelse med generasjonsskifte, mens den tredje er nødvendig for fortsatt drift på gården.