Home>Nyhet>Raskt salg av «funkisleiligheter»
Nyhet

Raskt salg av «funkisleiligheter»

De fem «funkisleilighetene» som tømrermester Roy Hegre AS la ut for salg i begynnelsen av april, er allerede solgt, bekrefter Torill Kalsaas, eiendomsmegler hos SR-Bank EiendomsMegler1, til Sirdalmedia.

Leilighetene skal bygges på Myraleitet på Sinnes og de har en fast pris fra 2.690.000 kroner. Leilighetenes størrelse varierer fra BRA (bruttoareal) 69 – 122 kvadratmeter.

Kalsaas opplyser at leilighetene ble solgt raskt. Tre fastboende har kjøpt tre av leilighetene, mens de to siste skal være til fritidsbruk.

De to boligene som også tilhører dette prosjektet, er ikke solgt enda. Men det er interesse for dem, sier Kalsaas. De er på BRA 170 kvadratmeter og har en fastpris på 4.980.000 kroner.

Alle enhetene har lukket garasje i kjelleren. I tillegg er det en biloppstillingsplass. Siden det ikke er boplikt i Sirdal kommune ble det reklamert for at leilighetene passet både for heltidsinnbyggere og deltidsinnbyggere.

Roy Hegre opplyser til Sirdalmedia at han kjøpte disse to tomtene for ti år siden, da kommunen la ut dette boligfeltet. Leilighetene er i sin tid tegnet av Brandsberg Dahl i Stavanger.

Annonse

Hegre vil starte byggingen av leilighetene til sommeren. Det vil ta ett års tid å ferdigstille dem.

Boligene ligger i et regulert boligområde. Ved å kjøre fra Fjellstuå mot GP-krysset vil tomtene være på høyre side av fylkesvei 450. Myraleitet ligger midt i smørøyet på Sinnes.

Foto: Disse fem leilighetene ble raskt solgt.