Home>Nyhet>Årets sykepleier i Agder fra Sirdal
Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, smil Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Årets sykepleier i Agder fra Sirdal

Inger Johanne Ousdal, Sirdal, ble mandag kåret til «Årets sykepleier» i Agder. Med utmerkelsen fikk hun diplom og 5.000 kroner som hun kan bruke til faglig oppdatering. Arrangementet og tildelingen fant sted i kulturhuset i Mandal.

Det er over 7500 NSF-sykepleiere i Agder, og alle har muligheten til å nominere en kollega. Inger Johanne ble nominert av flere av sine kolleger fordi hun er en faglig dyktig, empatisk sykepleier som er en tydelig og sterk advokat for sine pasienter med pårørende. Hun deler av sine kunnskaper, noe hun har mye av.

Inger Johanne har mastergrad i Avansert Klinisk Allmennsykepleie (AKS), hun er ressurssykepleier i palliasjon, har videreutdannelse innen sår mm. Hun er også NSF sin plasstillitsvalgt for Hjemmebasert omsorg i Sirdal. Det var mange nominerte i årets kåring, noe som gjør dette ekstra hyggelig.

  • Litt om AKS:
  • En avansert klinisk allmennsykepleier (AKS-er) vil være en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Deres kompetanse kan brukes mange steder i kommunen. De gjør systematiske, kliniske undersøkelser og vurderinger, i tillegg til å fungere som koordinator, faglig støtte og veileder for kollegaer. Gjennom dette ser de sammenhenger og helheten hos pasienten. Slik forebygger vi bedre, øker pasientsikkerheten og sikrer trygghet for pasienter, pårørende og i det faglige felleskapet.
    • NSF Sirdal er kjempestolt av at årets sykepleier falt på en av «våre». Vi har mange medlemmer her med forskjellige videreutdannelser. Alt i fra AKS, helsesykepleiere, intensivsykepleiere, kreftsykepleier, diabetessykepleier, rus og psykiatri, sykepleiere med sårkompetanse, videreutdanninger i lindrende behandling, demens og veilederutdanninger for å nevne noe, sier Maria Karlsen, hovedtillitsvalgt for NSF i Sirdal.

Foto: Inger Johanne Ousdal ble “Årets Sykepleier» i Agder. Her sammen med hovedtillitsvalgt Maria Karlsen (til venstre).

Et bilde som inneholder tekst, brev, skjermbilde, Font

Automatisk generert beskrivelse

Diplomet som Inger Johanne Ousdal fikk.

    • Vi har mye god sykepleierkompetanse i Sirdal, og det jobbes hele tiden med rekruttering av flere. Vi mangler mange sykepleiere på landsbasis, noe som gjør det ekstra utfordrende. Selv om Sirdal har gode lønnsvilkår og gode rekrutteringsordninger, så er det ingen tvil om at vi til tider mangler sykepleierkompetanse, sier Karlsen og fortsetter. – Sirdal har en stor gruppe faglig dyktige sykepleiere, men trenger alltid flere på laget. Vi er tydelige, modige og stolte av jobben vår. Vi er ikke redd for å stå på for våre pasienter.
  • Å si ifra er ikke en svakhet, det er en styrke. Å si ifra betyr at en står opp for det en mener er kritikkverdige forhold. Det krever styrke. Vi har mye styrke i sykepleierne i Sirdal.
  • Vær stolt av oss.

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, smil

Automatisk generert beskrivelse

NSFs nestleder, Kai Øivind Brenden sammen med Inger Johanne Ousdal.

Annonse