Home>Front>Dette er ikke godt nok for Sirdal
Et bilde som inneholder klær, Menneskeansikt, mann, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Dette er ikke godt nok for Sirdal

Statsforvalterens omfattende forslag til tiltaksplan for å forbedre tilstanden for villreinstammen er ikke godt mottatt i Sirdal. – Sluttproduktet er ikke godt nok. Hvordan kan vi ta til motmæle, spurte Inge Oliversen, styreleder i Sirdal Næringsforening, da statssekretær Kjersti Bjørnstad (sp) besøkte Kvæven kafe under et dialogmøte om dette temaet tirsdag.

Dialogmøte med Klima- og miljødepartementet var det viktigste tema under møtet. Men Hydro Rein og Norsk Vind fikk en kort presentasjon av sine vindprosjekter i henholdsvis Skreå og Bergeheia. Begge ønsker å få konsekvensutredninger av sine prosjekter, men foreløpig har ikke Sirdal kommune behandlet disse sakene.

Foto: Per Øyvind Grimsby viste rundt på villreinutstillingen til Kjersti Bjørnstad før dialogmøtet startet.

Et bilde som inneholder person, utendørs, Landkjøretøy, kjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

Inge Oliversen var ikke fornøyd med sluttproduktet.

Oliversen var opptatt av å få påvirket videre planlegging av tiltaksplanen. Han ville gjerne at friluftsinteresser og næringslivet skulle sikres handlingsrom og forutsigbarhet i kampen for tilværelsen.

  • Økt bosetting, tilleggsnæringer og innovasjon for nye næringer er noe av det vi jobber med, sa Oliversen.

Næringsforeningen har gjennomført et Sirdalseminar med presentasjon og gjennomgang av de tiltakene som har størst innvirkning på Sirdal. I dialog med medlemmene har vi oppsummert synspunkter. Vi trenger vekst i turisttrafikken for å opprettholde et aktivt næringsliv. I tillegg til dagens snaut 5.000 hytter, er det planer om ytterligere 1.000 – 2.000 nye hytter. Brukerne trenger et godt tjenestetilbud, gamle som nye.

Omkring 30 personer var til stede på møtet.

Annonse

  • Sirdal har vært dårlig representert i prosessene så langt. Mange tiltak uten prioriteringer er lagt fram, uten tydelige signaler om hva som faktisk fungerer. Statsforvalteren la frem en plan med en forbudssone-tenking som kolliderer med områder for natur-turisme. Om vi er grunneiere, næringsliv eller en familie som vil gå tur, så har vi fått liten mulighet til å påvirke det som er lagt fram. En reversering av kommuneplaner og prosesser vil skape store spørsmål om økonomi.
  • Det er nå den egentlige jobben starter med den nye stortingsmeldingen. Derfor er det viktig å være her sammen med dere. Vårt ønske er at villreinforvaltning med tiltak skal virke. Stortingsmeldingen påpeker at vi skal stoppe den negative utviklingen innen 2030 og oppnå god kvalitet på villreinområder innen 2100. Et langt perspektiv, men det trengs i denne sammenhengen her. Restriktiv arealbruk, bedre villreinhelse, god bestandsforvaltning og restaurering av leveområder, er noe av det som det skal jobbes med, sa Bjørnstad, som var interessert i innspill fra Sirdal.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font

Automatisk generert beskrivelse

De fem viktigste satsingsområder.

Medlemsbedrifter, turistforeningene i Stavanger og Agder, sammen med kommunen var representert på dialogmøtet.

  • Gjennom høsten vil det være bred involvering av de viktigste tiltakene før tiltaksplanen blir sendt ut på høring vinteren 2024/2025, sa Bjørnstad.

Tor Sigve Vik etterlyste en reell og bedre telling av villreinen i Sirdalsområdet. Det gjelder å få riktig bestandsmål.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) ville ha en transparent plan som kunne justeres. Han ville gjerne ha en regional plan som følges opp av alle.

Øystein Tjørhom (h) kunne ikke forstå hvis de skulle ta vekk de motoriserte langrennsløypene. De fleste går på ski som er tilpasset trikkesporene. Å ta dem vekk vil Sirdal som langrenndestinasjon bli ødelagt.

  • Skiløypene gjør at folk holder seg i oppkjørte områder. Hvis løypekjørere ser villrein, kan løypene stenges for kortere eller lengre tid. Det vil ha store konsekvenser for turistnæringen hvis livsgrunnlaget fjernes. Jeg forstår ikke hvorfor det tenkes på å stenge disse momentant, sa Tjørhom.
  • Dersom vi skal få til en løypetrase fra Ådneram, Fidjeland til Tjørhom, så trengs det prosjektmidler. Det er et forslag vi samler oss om, sa Oliversen.

DNT sin representant fra Agder opplyste om at det har vært jobbet i 25 år med tiltak, helst flytting av Øyuvsbu, uten at det har skjedd noe. Leder Bjørn Andersen-Steinsland opplyste at de hadde tapt 1,5 millioner kroner på nedgang i besøk og usikkerhet omkring hytta Øyuvsbu.

Bjørnstad oppsummerte og takket for konstruktive innspill som var delt med dem.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, portrett

Automatisk generert beskrivelse

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (sp) var fornøyd med møtet i Sirdal.