Home>Arkiv>Dialogmøte om villrein på Kvæven
Et bilde som inneholder klær, Menneskeansikt, mann, maling Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Dialogmøte om villrein på Kvæven

Tirsdag kommer statssekretær Kjersti Bjørnstad (sp) til Sirdal. Sirdal Næringsforening har invitert til dialogmøte og diskusjon om Tiltaksplanen for villrein og høre hvordan innbyggerne i Sirdal stiller seg til denne. Statssekretæren ønsker også en oppdatering om næringslivet i kommunen, spesielt på kraftbransjen og de naturinngrep kraftutbygginger representerer.

Ordfører Jonny Liland ønsker statssekretæren og hennes delegasjon velkommen til Sirdal og gir en omvisning på Villreinsenteret.

Næringsforeningen er vertskap for en arbeidslunsj på Kvæven kafe med dialog om Tiltaksplanen for villrein. Statssekretær Bjørnstad innleder og redegjør for regjeringens syn og videre prosess for Tiltaksplanen. Under lunsjen får en korte innlegg og kommentarer fra medlemsbedrifter, DNT og andre relevante aktører, som Sirdal kommune, Agder Fylkeskommune og Statsforvalteren er invitert som gjester og observatører.

Ønsket om mer energiproduksjon i Norge kan bety at naturen også kommer under press fra vannkraftanlegg og vindkraftutbygginger. Sirdal har allerede en høy kraftproduksjon og det diskuteres om naturen her i Sirdal tåler flere utbygginger. Her får en innspill fra Klima- og miljødepartementet i forhold til dilemma mellom naturforvaltning og kraftbehov. Sira-Kvina Kraftselskap, Hydro Rein og Norsk Vind presenterer sine prosjekter og planer for Sirdal.

Statssekretæren reiser via Tonstad for bedriftsbesøk og omvisning på Sira-Kvinas anlegg.

Foto: Ordfører Jonny Liland fra åpningen av Villreinsenteret.

Annonse