Home>Nyhet>Fiske forbudt i elveosen
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, kjøretøy, person Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Fiske forbudt i elveosen

Nå er det innført fiskeforbud ved elveosen, der hvor elva Sira renner ut i Sirdalsvatnet på Tonstad. De siste årene har dette vært en yndet plass for sportsfiskere, fra fjernt og nært. Forbudet har Finsnes- Fintland Fiskeeigerlag vedtatt.

Fiskeeigerlaget består av;

  • Finsnes, gnr 35 (Opplysningsvesenets fond/Prestegården)
  • Fintland, gnr 36 (Kolbein Fintland, Anne Grethe Bjunes Åsemoen/Kenneth Åsemoen, Odd Arild Fintland og Kent Henrik Selands bo v/ Gunnlaug Seland).

Jordskifteretten i Agder vedtok dette i februar – april og nå eier disse to parter 50 prosent hver i denne bruksordningen med fiskerirettigheter.

Fiskeeigerlaget har rettigheter fra terskelen i elva til Lindånå. Mellom Lindånå og Nykkheller har Fintland 50 prosent rettigheter og den andre halvparten har grunneierne av Finsnesheiå.

Det er valgt et konstituerende styre med Kolbein Fintland som leder og kasserer, Ingvald Tjemsland fra Opplysningsvesenets fond er sekretær. Øvrige medlemmer av styret er Kenneth Åsemoen og Odd Arild Fintland.

Det jobbes nå med å få registrert en frivillig ordning i Brønnøyregisteret for disse fiskerettigheter. På neste styremøte 20.juni skal salg av fiskekort drøftes. De vil drøfte om det skal innføres døgnkort for stangfiske.

Annonse

Styret ønsker å samarbeide med alle gårdsbrukene på Tonstad som har rettigheter på den andre siden av elva og bortover Stronda. Tonstadeierne vil være til stede på styremøtet og orientere om deres planer.

Innehaverne av fiskerettighetene vil ha slutt på «industri-fiske». Noen driver døgnfiske, fileterer og leverer til en bil som henter og laster opp for daglig levering. Vår tipser kaller dette rovfiske. Sirdølen som er en ivrig ørret- og laksefiske synes dette er usmakelig. Vedkommende etterlyser tilsyn og vil gjerne få stoppet den slags «industri-fiske».

Foto: Nå er det fiske forbudt fra terskelen i elva til Lindånå, sier Kolbein Fintland.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, natur, strand

Automatisk generert beskrivelse

All fiske forbudt ( de tre nærmeste) for de som fisker innen Finsnes-Fintland fiskeeierlag

Alle framtidige avtaler skal styret i Fiskeeierlaget ta stilling. Der skal alle saker behandles.

Opplysningsvesenets fond har inngått en ensidig avtale med Norsk Ørret om landingsanlegg, hvor det er bygget kai og hvor ørreten kommer på land når de skal ta opp fisk. Grunneierne fra Fintland er utelatt i den avtalen. I oktober kom imidlertid denne saken opp i Jordskifteretten, omkring rettighetene og lovligheten av avtalen. Jordskifteretten ville ikke ta stilling til den saken. Konklusjon ble at Opplysningsvesenets fond skal ensidig ha denne avtalen i 20 år, fram til 2037.