Home>Front>Ingen reinsdyrjakt til høsten
Et bilde som inneholder pattedyr, hjort, utendørs, reinsdyr Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Ingen reinsdyrjakt til høsten

Til høsten blir det ingen reinsdyrjakt i området sør for Blåsjø. Det betyr at Sirdalsheiene blir rammet. Det har Setesdal Ryfylke Villreinlag bestemt på årsmøte i vinter. Statskog følger grunneierorganisasjonene. For Statskog dreier det seg om 120 reinsdyr. Det er ønskelig at kvoten skal bli større.

  • Dette gjøres for å øke antall dyr igjen i Setesdal- og Sirdalsheiene, opplyser Kristian Eiken Olsen, i Statskog, regionansvarlig for jakt, fiske og friluftsliv i Sør-Norge, til Sirdalmedia.

Foto: Jegerne får ikke jakte på reinsdyr kommende sesong i Sirdalsheiene.

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, klær, smil

Automatisk generert beskrivelse

Kristian Eiken Olsen, regionansvarlig for Statskog.

Bakgrunnen for denne ønskede «reguleringen» er å redusere gapet mellom bestandplanen som skal telle 1.000 dyr, men minimum som er funnet ved telling, 600 dyr.

Derfor vil flertallet frede reinsdyrene kommende sesong og håpet er da at usikkerheten med antall dyr blir noe utjevnet.

Ved tellinger finner man færre dyr enn man burde finne. Å telle dyrene fra helikopter sommerstid, med busker og trær, er ingen lett oppgave.

Annonse

Fra Haukeli til Hægebostad er det store areal, 6.000 kvadratkilometer eller seks millioner dekar beiteareal. For den søre delen utgjør arealet fire millioner dekar.

Det skal være 3.000 dyr i dette området, men i nordre del er det minimum 1.000 dyr og søre delen 600 dyr. Det betyr et gap på 1.400 dyr.

  • Derfor legges det opp til et spareår, for å kunne redusere denne differansen og få et mer samlet og riktig tall på antall reinsdyr, sier Olsen.

Det betyr at jegerne i vårt område ikke får jakte reinsdyr høsten 2024.

Et bilde som inneholder utendørs, vinter, snø, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Det er ikke lett å telle reinsdyr fra helikopter.