Home>Nyhet>Merarbeid er krevende
Et bilde som inneholder utendørs, gress, sky, hus Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Merarbeid er krevende

Av Maria Karlsen, leder NSF Sirdal

Kommunedirektøren i Sirdal er bekymret for budsjett til Velferd. Jeg viser til artikkel i Sirdalmedia angående «Høye kostnader ved ferieavvikling». Det viser sprekker og en ser til måter å kutte ned på utgiftene.

Hvordan kutter en ned på utgifter i Velferd, uten å påvirke BØR og MÅ tjenestene? For det er som regel de vi står bunnskrapet til når ferien kommer. BØR tjenester sørge ofte for at tjenestemottaker holder seg på lavest nivå av omsorgstrappen og er for mange like viktige som MÅ tjenester, og bør derfor ikke være med i noe kutt.

Sirdal Kommune sine ansatte har i flere år stått på for å dekke opp sommerturnuser, helligdagsturnuser og videre når det er snakk om ferieavviklinger. Det er krevende, og for mange er ikke sommerferien forbundet bare med sol og sommer. Det er forbundet med opplæring av nye vikarer, mindre faste ansatte på jobb, økte stillingsprosenter, ofte overtid, for å dekke inn vikarbehovet. Altså, et merarbeid som er krevende. Men vi gjør det, og kommunen har tidligere gitt oss lønn for strevet.

Kommunedirektøren nevner at innsparinger er nødvendige. NSF lurer på hvordan innsparing av bonusvaktordningen, men økt bruk av vikarbyrå, er innsparende. Bonusvaktene er halvert i pris sammenlignet med en fast ansatte, mens en har tatt inn vikarbyrå som uten tvil koster mer for en vakt enn en fast ansatt med bonusvakt. Kommunen sier altså at de satser på vikarbyrå, men ikke den faste ansatte som har stått på i alle år. I år skal vi altså selge fritiden vår billig.

Dette er ikke bærekraftig etter vårt syn, vi mangler allerede mye helsepersonell. Vi trenger å rekruttere flere til yrkene.

Annonse

Vi trenger å rekruttere de som flykter til vikarbyråene, som kommunene betaler enorme summer til, for å løse sine bemanningsutfordringer. Da nytter det ikke å redusere bonusordninger til de faste ansatte. Vi trenger de faste ansatte for kontinuitet, både for pasienter og pårørende.

Kommunen har foretatt flere omorganiseringer i Velferd, men ingen av organiseringene er til nå evaluert. Hvordan kan vi da vite hva som er bærekraftige løsninger for videre drift? Har vi evaluert Nattjenesten? Sammenslåing av hjemmesykepleie og korttidsavdeling til Hjemmebasert omsorg? Bruk av velferdsteknologi i kommunen?

Innsparinger og Helse er ofte ord som brukes sammen, men sjeldent til pasient og ansatte sine fordeler.

NSF ser med gru på om vi skal i gang med nye innsparingsrunder, i en tjeneste der vi allerede har store problemer med å rekruttere. Kanskje kommunen skal se på muligheten for å øke budsjettene til reelle nivå, fremfor å sende budskap som gjør at de ansatte gruer seg til høsten?

Maria Karlsen

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Sirdal

Foto: Merarbeid er krevende for sykepleierne ved blant annet Sirdalsheimen.