Home>Nyhet>Næringssjefen slutter
Nyhet Nyhet forts.

Næringssjefen slutter

Elen Renate Liland Hove (32 år) fra Tonstad har sagt opp stillingen som næringssjef i Sirdal kommune. Hun startet i den nye jobben 1.juni 2022.

Elen Renate er født og oppvokst på Tonstad, men nå er hun bosatt i Hovsherad. Hun er utdannet som autorisert regnskapsfører og har jobbet i Sirdal Regnskapslag SA.