Home>Nyhet>Ny kirkeverge i Sirdal
Et bilde som inneholder smil, Menneskeansikt, person, leppe Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Ny kirkeverge i Sirdal

Sirdal Sokneråd har ansatt Anne Grethe Gyland Josdal som ny kirkeverge i Sirdal. Hun begynner i den nye jobben 1. august. Yngve Bjørn Søyland trekker seg samtidig tilbake og blir pensjonist.

Anne Grethe har vært ansatt i skoleverket i 25 år når hun slutter som adjunkt på Tonstad skule. Hun er oppvokst på Tonstad og bor på Josdal.

Anne Grethe har blant annet studium i offentlig administrasjon og ledelse samt kristendom mellomfag og pedagogikk.

Hun har også erfaring med lederskap i kraft av sin stilling. For en del år siden hadde hun et engasjement for kirken, noe hun trivdes med. Hun har vært, og er aktiv i kirke- og bedehussammenheng og har god bakgrunn for å gå inn i stillingen i kirken i Sirdal.

For tiden er hun under opplæring og det foregår en overlapping med Søyland om oppgavene hun skal ha i framtiden.

Knut Torfinn Øydna er fra 1. mai ansatt i fast stilling som sokneprest i Sirdal. Han var eneste søker til stillingen, men har vært vikar i stillingen i over ett år.

Annonse

Foto: Anne Grethe Gyland Josdal er ansatt som ny kirkeverge i Sirdal.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, smil

Automatisk generert beskrivelse

Yngve Bjørn Søyland blir pensjonist fra 1.august.

Et bilde som inneholder person, kledning, tre, klær

Automatisk generert beskrivelse

Knut Torfinn Øydna er fast sokneprest fra 1.mai i Sirdal.