Home>Front>Ny vei med utfylling ved Bergura
Et bilde som inneholder utendørs, fjell, himmel, innsjø Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Ny vei med utfylling ved Bergura

Entreprenør Risa AS vant konkurransen om oppdraget med å rassikre og utvide fylkesvei 450 ved Bergura på strekningen mellom Berge og Lomeland. Hunnedalsveien blir dermed sikrere ved dette tiltaket.

  • Vi er svært godt fornøyde med å ha sikret oss dette store veiprosjektet. Det passer godt inn i vårt program, sier Mads Hompland, avdelingsleder sør hos Risa, til Sirdalmedia.

Før Risa kan starte, må det utføres en del prosjekteringsarbeid, sammen med fylkeskommunen. Firmaet har tilgang på stein fra Skurve som skal fylles ut i vatnet. I tillegg skal det bygges en rassikringsvoll a la den som er ved Ortevatnet mellom Fidjeland og Ådneram.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, smil, Kinn

Automatisk generert beskrivelse

Avdelingsleder Mads Hompland er kjempefornøyd med å ha fått dette store veiprosjektet.

  • Risa vant konkurransen fordi de hadde den beste kombinasjonen av løsninger og pris. Et solid konsept for det som skal bygges, samtidig som natur og miljø også er godt ivaretatt. Nå skal vi sette oss ned sammen med entreprenøren og planlegge byggestart, sier prosjektleder Erlend Claussen i Rogaland fylkeskommune.

Fylkeskommunen lyste ut jobben i slutten av november 2023, og fem selskaper kjempet om kontrakten for arbeidet med å utvide og rassikre fylkesveien mellom Berge og Lomeland. Tilbudene lå høyere i pris enn summen som var avsatt til prosjektet. Administrasjonen måtte derfor be om mer penger. Tirsdag 30. april behandlet fylkestinget «Justering av totalramme for fylkesvei 450 Bergsura» og prosjektet ble fullfinansiert.

Veistrekningen som er 1,6 kilometer lang skal rassikres, legges om og bli bedre. Kontrakten er en totalentreprise, som betyr at entreprenøren skal detaljplanlegge jobben.

  • Risa leverte et tilbud på rundt 95 millioner kroner uten merverdiavgift. Fylkeskommunen har fått statlige midler merket for rassikring, og prosjektet er delvis statlig finansiert. Finansieringen av prosjektet har ikke noe å gjøre med «Gjesdal-pakken» eller bompengene ved Øvstabø.

Ferdig først i 2027

Annonse

Selv om byggestart er i 2024, blir prosjektet først ferdig tidlig i 2027.

  • Det er en sensitiv fugleart som hekker nær der vi skal bygge. Hekkesesongen, som vi må ta hensyn til, påvirker når vi kan jobbe. Derfor blir byggetiden så lang, sier Claussen.

Dette skal vi bygge:

  • Ny vei langs Nedre Bergsvatnet, som skal bygges ut i vannet. Sprengstein blir brukt for å fylle ut, så flytter vi veien ut på fyllinga. Veien blir bredere og får gul midtstripe mellom de to kjørebanene.
  • Ny skredsikringsvoll på innsiden langs hele veistrekket. Vollen blir hele fem meter høy.
  • Bilister som kjører Hunnedalsveien mot øst eller retning Lomeland, får ny tilkobling til den nye traseen (60 km/t-sonen) som ble utvidet for noen år siden.

Et bilde som inneholder tekst, kart

Automatisk generert beskrivelse