Home>Nyhet>Ønsker konsekvensutredninger
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, skjorte Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Ønsker konsekvensutredninger

Både Hydro Rein og Norsk Vind ønsker konsekvensutredninger for vindkraftutbygginger på Skreå og Bergeheia. Det kom fram under møtet til Sirdal Næringsforening tirsdag, der villrein og vindkraft var tema, da statssekretær Kjersti Bjørnstad (sp) besøkte Sirdal i et dialogmøte.

Norsk Vind er klar til å sende inn planinitiativ til Sirdal kommune om å få en konsekvensutredning for bygging av 50 vindmøller i Virak-traktene. Hydro Rein er ikke klar for å sende inn sin søknad før etter sommerferien, om å starte en utredning på Skreå.

Statssekretær Bjørnstad hadde bedt om en orientering om kraftbransjen og lokale effekter av kraftutbyggingen i fjellheimen. Da fikk vi belyst dilemma mellom naturforvaltning og kraftbehov. Programmet ble avsluttet av Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad som orienterte om deres planer.

  • Sirdal trenger aktivitet. Reiseliv trenger gode naturopplevelser. Vi ønsker ikke å ødelegge naturen. Styret i Sirdal Næringsforening ønsker nye arbeidsplasser, men vindkraftprosjekter som utfordrer reiselivsnæringen er ikke ønskelig. Vi i styret har ikke gjort oss opp noen mening om vindkraftutbygging. Noen er imot og noen er for. Vi ønsker et faktagrunnlag, med nødvendige utredninger, for at kommunen skal kunne ta beslutninger på et solid grunnlag, sa styreleder Inge Oliversen i Næringsforeningen.

Hydro Rein, Hydros fornybarselskap, kjøpte i mars 80 prosent av 25 vindkraftprosjekter som er under utvikling i Norge og Sverige. Blant disse er Skreå-prosjektet.

Foto: Jonas Helvig orienterte om planene for 50 vindmøller i Bergeheia i Virak-traktene.

Et bilde som inneholder person, klær, skulder, Menneskeansikt

Automatisk generert beskrivelse

Trude Fjeldstad i Hydro Rein fortalte om Skreå-planene.

Annonse

  • Fornybarkraft er viktig for Hydro. Vi produserer aluminium i fem smelteverk. Vi trenger mer kraft for å klare overgangen til «grønnere samfunn». Kraftbalansen er truet. Vi må gjøre noe med det, sa Trude Fjeldstad fra Hydro Rein, som ser på Skreåprosjektet. Å respektere innspill fra næringsliv, beboere og tiltaksplanen for villrein er viktig i den videre dialogen.

Jonas Helvig, Norsk Vind, opplyste om at de ønsker å sette opp 50 vindmøller i Bergeheia Vindkraftverk i Virak-traktene. Det er en investering på 3,5 milliarder kroner. Det vil kunne gi kraft til 60.000 husstander. Sirdal kommune vil kunne få 50 millioner kroner årlig i inntekter fra dette prosjektet. De ønsker også å garantere en fastpris på strøm til fastboende på 38 øre pr kilowatt.

Ingen av selskapene vil garantere billigere strøm for hytteturistene.