Home>Front>Ønsker midler til oppgradering
Front Nyhet

Ønsker midler til oppgradering

Sirdal kommune har mottatt innbyggerforslag om oppgradering av utearealet til Sinnes skule. Innbyggerforslaget innfrir krav om at minst to prosent av innbyggerne står bak forslaget. Kommunedirektøren innstiller ikke i saken, da kommunestyret må vedta videre oppfølging av forslaget. Saken kommer opp onsdag i kommunestyret.

Foto: Denne helgen var det mange besøkende ved Sinnes skule.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, gress

Automatisk generert beskrivelse

Innbyggerne er misfornøyd med utearealene og lekeområdene.

Forslaget fra innbyggerne er: Sinnes Skule har en fantastisk beliggenhet. Vi som foreldre, barna våre, heltids og deltids innbyggere er veldig glad for at vi har et innendørs og utendørs område vi kan benytte til aktiviteter og som samlingsplass for barn og voksne.

Den nye delen av Sinnes skole er svært fin, men den gamle delen av bygget og skolens uteareal, samt lekeområde bærer preg av manglende vedlikehold over tid. Helhetsinntrykket av området blir derfor svært preget av at deler av uteområdet, lekeapparatene og bygget har blitt tæret på av tidens tann.

Vi som innbyggere; foreldre og elever av skolen ønsker at skolen skal ha et uteområde vi kan være stolte av å vise frem. Et uteområde som fremmer lek og sosial tilknytning. Et uteområde som samler innbyggere og besøkende.

Annonse

Vi ber Kommunestyret i Sirdal om å prioritere nødvendige midler til oppgradering av uteområdet.

Bakgrunn

Innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst to prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig. Kommunestyret tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens virksomhet.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, sky, gjerde

Automatisk generert beskrivelse

Ballbingen ved Sinnes skule er en populær plass.