Home>Nyhet>Oppgradering og ombygging utsatt til august
Et bilde som inneholder utendørs, plante, himmel, konstruksjon Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Oppgradering og ombygging utsatt til august

Oppgradering og ombygging av kjøkkenet og spisesalen ved Øyghedlar Elevheim er utsatt. Gjennomføring var tiltenkt i perioden 15. mai til 5. august. Bare en av sju entreprenører ga inn pris.

Nå lyses det ut ny konkurranse med tiltenkt oppstart i begynnelsen av august.

I investeringsbudsjettet er det avsatt 7,2 millioner kroner, eks merverdiavgift, til formålet. Bevilgningen var basert på rapport og kostnadskalkyle fra LINK arkitekter laget i 2022. Det var tiltenkt at prosjektet skulle utføres i sommerferien, slik at driften av elevheimen ikke ble påvirket av nedetiden til kjøkkenet.

Etter en gjennomgang av foreliggende underlag rapporterte prosjektleder at underlag ikke var klart for offentlig utlysning slik det forelå, og at det måtte lages arbeidsbeskrivelser innenfor de ulike fagfeltene. Prosjektleder hos Pilar Byggrådgivning meldte også inn mangler i foreliggende prosjektunderlaget, som tilsvarte omtrent 2 millioner kroner i kostnadskalkylen. Det ble også spilt inn ønske om en større usikkerhetsmargin enn hva som var avsatt, siden dette var et ombyggingsprosjekt.

Etter møte med kommunalsjef John Birkeland og leder i porteføljeutvalget Rolv Guddal (ap) ble det igangsatt utarbeidelse av arbeidsbeskrivelser, og prosjektet ble lyst ut for gjennomføring fra 15. mai til 5. august. Prosjektet ble lyst ut som en totalentreprise med hovedentreprise underlagt tømrer. Det ble gjort på denne måten for å sikre fremdriften på prosjektet, som var svært presset for å klare å nå ferdigstillingsdatoen som var satt.

På anbudsbefaringen var det to tømrere som meldte sin interesse for å arbeide i sommerferien, og ville levere inn tilbud på jobben. Underlagt disse to var det flere lokale aktører som ønsket å være underleverandører for disse. Prosjektleder kontaktet totalt 7 lokale byggentreprenører for å høre om deres interesse, men svaret var konsekvent fulle ordrebøker eller lite villighet til å arbeide i fellesferien.

Annonse

Ved leveransefrist for tilbud var det kun en av de to interesserte entreprenørene som hadde levert inn tilbud – vesentlig høyere enn hva som var bevilget til formålet. Det innkomne budet var 107 prosent høyere enn avsatt budsjett. Etter dialog med porteføljeutvalget ble det innkomne budet avvist grunnet manglende budsjett, og konkurransen ble avlyst pga. manglende interessenter.

Det ble i møte med kommunalsjef, leder og nestleder i porteføljeutvalget 30. april bestemt at prosjektet skulle lyses ut på nytt med gjennomføring utenfor fellesferien, for å få inn flere interessenter og dermed få en mer konkurransedyktig pris.

I perioden når prosjektet gjennomføres vil det være behov for matservering til elevene ved Øyghedlar Elevheim. Det er vurdert at brødmat, med nistesmøring, kan serveres på kulturhuset i gjennomføringsperioden – samt at lokale aktører kan levere catering for å ivareta middagsservering for elevene. Kostnaden for dette er satt til omtrent 55.000 kroner, ink. mva, pr. uke kjøkkenet er ute av drift.

Det arbeides nå med å justere konkurransedokumentasjon, og klargjøres for ny offentlig utlysning. De første prisene fra denne konkurransen vil være på plass i starten av juni, og det er tiltenkt oppstart i august.