Home>Front>To godsruter til Sirdal daglig
Et bilde som inneholder utendørs, klær, person, hjul Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

To godsruter til Sirdal daglig

Da Vegard Solheim (44) overtok godsruta til Sirdal Transportservice as (STS) i november 2022, la han med en gang over til kjøring med to biler. De kjører daglig fra Stavanger til Sirdal og retur. Mengden med gods har økt og Solheim har etter hvert utvidet rutene.

En rute kjører den tradisjonelle veien via Helleland, Gyadalen (fylkesvei 42) til Tonstad, mens den nyoppretta ruten kjører via Hunnedalsveien (fylkesvei 450) til Øvre Sirdal. På denne ruten starter han med leveranse i Oltedal, videre i Dirdal, Gilja og Byrkjedal før mange leveranser i Øvre Sirdal. Siste stopp er Ådneram.

  • Bilene tar 21 og 18 paller, de bytter på hvor de går etter hvor mye varer og tonnasje det er på de forskjellige rutene. I tillegg er det plass for kjøl og frysevarer i bilen, sier Vegard Solheim.
  • Da vi overtok denne tjenesten, la vi om til to ruter og kjøring på dagtid. Tidlig start fra Stavanger og retur innenfor kontortid så sant det lar seg gjøre. Da får vi treffe kundene, både ved leveranse og returtransport. Det er viktig.

Foto: Vegard Solheim kjører daglig to ruter til Sirdal.

Et bilde som inneholder kjøretøy, transport, Landkjøretøy, hjul

Automatisk generert beskrivelse

Mattias Time og Bjørn Bertelsen er faste sjåfører til Sirdal.

Tidligere gikk det stort sett en bil fra Tonstad om morgenen og hele runden ble mye av tiden kjørt med samme bil som igjen førte til at det kunne bli lange dager for sjåførene og sene leveringer i den ene enden av ruten.

  • Det ser ut som omleggingen har ført til økt godsmengde og vi har fått flere kunder på rutene, sier Solheim og nevner at Steis og Norhard på Tonstad er to av flere store kunder.

Sommerstid kjøres det hver torsdag en tur til Lysebotn. Da har de med varer fra Asko til butikk og spisesteder der. Solheim Transport henter og bringer også varer for privatpersoner, som ønsker transport til hyttene sine.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, kjøretøy, Landkjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

Smale veier til Lysebotn er et kjent problem.

Tormod Josdal driver fortsatt Sirdal Transport Service, men har overlatt godsruten til Solheim Transport. STS har tre trekkvogner som kjører for Coop i indre Agder, pluss fisketransport og lignende oppdrag.

Sirdalsruta med sine to biler, kjører årlig cirka 70.000 kilometer hver. Selskapet er også registrert som Miljøfyrtårn, et grønt sertifikat. Vegard er styremedlem av Norges Lastebilforbund avdeling Rogaland.

Solheim Transport har satset på to elektrisk biler, men lange kjøringer som til Sirdal, er foreløpig uaktuelt. Der vil det fortsatt være fokus på innkjøp av diesel. Hele bilparken på 14 biler hadde et gjennomsnittlig forbruk av diesel i fjor på 3,6 liter pr mil.

  • Det gjelder å ha fokus på dieselforbruket og kjøreatferden til sjåførene, blant annet. Det gir større gevinster på sikt.

Selv om regjeringen har som mål å oppnå nullutslipp for lastebiler innen 2030, så tror ikke Solheim at han klarer det målet inne den tid. Han har drevet transportfirmaet siden 2010, men var i utgangspunktet ikke veldig opptatt av det grønne skiftet. Nå har han satset på elektriske trekkvogner. Solheim ble så begeistret for en YouTube-video som han så, om Volvo Trucks sin nye elektriske lastebil, at han tente på alle fire at en sånn en bil ville jeg ha.

Samarbeidspartneren gjennom fem år, Logi Trans, ble med på laget. Det var avgjørende for at han kunne satse elektrisk. Innkjøpsprisen for ny lastebil er omkring 4,3 millioner kroner, cirka 2,2 million kroner dyrere i innkjøp enn dieselbilene, men foreløpig noe billigere i drift. Han fikk cirka en million kroner i støtte fra Enova som trekkes av total kjøpesum.

Da Vegard Solheim startet i 2010, var det trekkvogner han satset på. De skulle da trekke løsetraller som enten kom sjøveien med Fjordline og Seacargo til Tananger, eller via jernbanen. Da holder en dags kjøring med elektrisk trekkvogn cirka 25 mil til dagen. Da kan de lade på natten.

Solheim Transport teller i dag 14 biler og 18 medarbeidere. Han har to semitrailere som kjører til Oslo. Med tilhenger er de på hver 25,25 meter lange.

  • Vi har så vidt startet på det grønne skiftet med sertifisering og innkjøp av to elektriske lastebiler, men jeg tror det blir en lang overgang før alle lastebiler kjører elektrisk på norske veier, sier Vegard Solheim, som trives med godsruta til Sirdal daglig.

Et bilde som inneholder snø, kjøretøy, utendørs, Landkjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

Vinterstid kan det være trangt. Her er det like ovenfor Sirdal Høyfjellshotell på Fidjeland.