Home>Front>Varmt i juni – kaldt i juli
Et bilde som inneholder utendørs, klær, sau, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Varmt i juni – kaldt i juli

Det ideelle været for et supergodt sommerbeite for sauer og lam i fjellheimen, er varme og regnvær i juni. Da får du god vekst i graset. Blir det kaldere vær i juli går det seinere med nygroing etter at snøfennene har smeltet i nordhellingene, sier Livar Ravndal, heiegjeter i Suleskardheiane, til Sirdalmedia.

Da Suleskardveien ble åpnet 21. mai, var flere heiegjetere på plass for å sjekke forholdene og legge en plan for mottak av årets sauer og lam. Livar skal ta imot 7.500 dyr denne sommeren og de vil komme etappevis. Det starter 9. juni og vil holde på frem til 20. juni.

Arkivfoto: Livar Ravndal skal ha ansvar for 7.500 sauer og lam denne sommeren.

Et bilde som inneholder utendørs, kjøretøy, Landkjøretøy, himmel

Automatisk generert beskrivelse

De fleste dyrene blir fraktet til fjells mellom 9. og 20. juni.

Nå bruker heiegjeterne tiden til å sette opp gjerder og klargjøre de mange hytter med utvask. Saueeierne jager selv sine sauer og lam inn i heiene, etter å ha fått tildelt plass. Det er en tradisjon som Livar gjerne vil holde på med, at bøndene følger dyrene inn i fjellheimen.

  • Denne sesongen forventer vi at cirka 42.000 sauer og lam skal fraktes til fjellheimen på sommerbeite, sier Ivar M. Mellemstrand, leder av Jæren Smalalag, til Sirdalmedia.

Mellemstrand har nylig vært i møte med Statsforvalteren, sammen med Alf Odden fra Setesdal, Vesthei og Ryfylkeheiane (SVR). Der kom det fram at det ikke er noen konflikt påvist mellom sauer og villrein på beite samtidig. Sånn har det vært de 200 siste årene.

Annonse

  • Beiteforholdene i fjor var gode. Vi hadde en lav tapsprosent på tre prosent. Det er unikt lavt på så mange dyr, sier Mellemstrand og er glad for at det er lite rovdyr i beiteområdene.

Et bilde som inneholder utendørs, pattedyr, fjell, sau

Automatisk generert beskrivelse

Arkivfoto: Det er trivelig å være med når sauer og lam skal jages til fjellbeite. Da er det godt med liv.