Home>Front>Verneverdier tema for 100 elever
Et bilde som inneholder transport, slede, utendørs, snø Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Verneverdier tema for 100 elever

Tirsdag 4. juni vil omkring 100 elever fra 9. klasse, fra skolene Bykle, Valle, Bygland, Sinnes og Tonstad, samles til tema/aktivitetsdag ved infosenteret ved Håhellervatn.

  • Hensikten med dagen er å gi «neste generasjons forvaltere» i bygdene rundt verneområdet kunnskap om verneverdier, arealforvaltning og ansvar knyttet til lokal forvaltning, opplyser Odd Kvinen, initiativtaker fra Sirdal Huskyfarm til Sirdalmedia.
  • Sammen med oss har vi verneområdeforvalter, Norsk Villreinsenter, Sira-Kvina kraftselskap, Setesdalsmuseet, Outdoor College (tysk privatskole i Sirdal) og Statskog (grunneier), som alle er aktører med ulike roller i forvaltningen av Norges nest største verneområde.

Arkivfoto: Huskyhundene er alltid populære.

Et bilde som inneholder utendørs, person, klær, sko

Automatisk generert beskrivelse

Arkivfoto: Odd Kvinen underviser elevene ved fjorårets arrangement.

Alle nevnte kommuner har, foruten nærhet til verneområdet, flere sammenfallende likhetstrekk. Kommunene er små i innbyggertall (har utfordringer med befolkningsvekst), men er store utmarkskommuner som har stort press på utmarksarealer (hyttebygging). I tillegg er det lite bevisstgjøring på muligheter som ligger i bærekraftig reiselivs utvikling (næring) og som kan sikre fremtidig harmonisk vekst og utvikling.

Et mål vil være å etablere et årlig arrangement, i slutten av mai, for 9. klasse elever i regionen der en kombinerer felleskap, aktiviteter og kunnskapsformidling om verneområdet. I fjor var første gangen arrangementet fant sted. Outdoor College elever, som bruker naturen i undervisningssammenheng, vil også kunne bidra til mer bevisstgjøring rundt verdien av urørt natur.

Aktivitetsdagen starter med presentasjon av programmet. Der er det lagt opp til seks forskjellige poster.

Annonse

  • Hundekjøring ved Sirdal Huskyfarm.
  • Med naturen som klasserom, Outdoor College.
  • Historisk bruk av heia ved Setesdalsmuseet.
  • Sira-Kvina. Kraftproduksjon i villreinfjellet.
  • Villrein ved verneområdeforvaltere (SVR).
  • Statskog. Grunneieransvar, roller og betydning av jakt/fangst i historisk perspektiv

Et bilde som inneholder klær, person, utendørs, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Arkivfoto: Lunsj i det fri og i år serveres kortreist viltsuppe til elevene.