Home>Nyhet>Bærekraftig næringsliv
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, skjerf Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Bærekraftig næringsliv

Torsdag kveld blir det Sirdalseminar på Tonstadli, der emnet er Bærekraftig næringsliv. Sirdal Næringsforening, sammen med VisitSirdal365, er arrangør.

Her samles en for å diskutere nærmere om det forslitte uttrykket «BÆREKRAFT» bare er en kostnadsdrivende floskel, – eller om det kan gi bedriftene konkurransekraft og fordeler i kampen om nye oppdrag og kunder. Programmet for kvelden er:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Miljøaspekter og klimautslipp får økende oppmerksomhet i samfunnet og som bedrift og enkeltpersoner blir en berørt av dette. Handelsbransjen avgiftsbelegger plastposer kraftig og kundene etterspør alternativer.

I bygg- og anleggsbransjen er klimatiltak og CO2 utslipp allerede blitt et krav og et konkurransefortrinn i forbindelse med tildeling av kontrakter. I offentlige anskaffelser skal miljøaspektet vektes med 30 prosent ved tildeling.

Reiselivsbransjen påvirkes ikke bare av lover og forskrifter, men også av at publikum og turister etterspør miljøvennlige løsninger.

Hyttebygging representerer et naturinngrep, men materialvalg og utbyggingsløsninger har stor betydning for klimautslipp og bærekraft.  Etter hvert påvirkes også hyttekjøpere og finansieringskilder av prosjektets miljøprofil.

Annonse

For både enkeltbedrifter, og for utviklingen av Sirdal som helårsdestinasjon, er det svært viktig å vurdere hvordan nye regler og forventninger skal møtes.

På seminaret får vi presentert tanker om hva som blir viktig framover og hvordan en i Sirdal kan møte dette.

Det blir innlegg rettet mot et bærekraftig reiseliv, blant annet med eksempler og erfaringsoverføring fra NHO Reiseliv og VisitLindesnes.

Større aktører som Risa og SiraKvina vil orientere om hvilke krav de vil stille til sine underleverandører når nye kontrakter skal tildeles.

Miljøfyrtårn som Tonstad Taxi forteller om deres tilnærming til miljøperspektivet.

Lister Nyskapning presenterer på seminaret et godt opplegg for kompetanseløft og tiltak som tilbys den enkelte bedrift. Her vil det være tilskudd og gunstige vilkår for de som går i gang med dette nå.

Foto: Anniken Birkeland åpner kveldens program med emnet bærekraft og klimatilpasninger.