Home>Front>Bli stolte sirdøler igjen
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, innendørs, klær Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Bli stolte sirdøler igjen

Vi må tørre å våge mer. Være lokal forankret. Rendyrke vår identitet og bli en god utgave av oss selv. Vi må ha fokus på omdømmebygging og bli stolte sirdøler igjen, sa Odd Kvinen fra Sirdal Huskyfarm under Sirdal Næringsforenings seminar torsdag.

Næringsforeningen hadde fokus på Bærekraft denne kvelden. Styrket konkurransekraft eller bare økte kostnader ? var spørsmålet SNF stilte.

Kvinen trakk fram Bondelaget som favner vidt og er til stede. Kanskje det mest imponerende lag i Sirdal.

Sirdal kommune må være den eneste kommunen i distriktet med null ansatte i kultur. Han mente også at kommunen burde vært til stede på kveldens møte. I dag er det tre destinasjonsselskaper i kommunen og disse må dra i samme retning. Og ha bedre kommunikasjon.

Kvinen siterte Victor Normann om «små kommuner vil i fremtiden utslette seg selv» (de vil mangle folk, evne, vilje og kompetanse). Han var redd dette kunne bli konsekvensen for Sirdal.

Han viste til den tyske skolen på Lunde som nå avslutter det 10. skoleåret. I år har tysk TV fulgt elevene ved 12 besøk og det skal ende opp i 20 sendinger på tysk fjernsyn. Bedre reklame kan vi ikke få, sa Kvinen som viste en ti minutters film på You toube. Before the Oil.

Annonse

Foto: Odd Kvinen.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, smil

Automatisk generert beskrivelse

Anniken Gaden Birkeland.

Begrep

 • Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelig samfunn, sa Anniken Gaden Birkeland, som driver Gaden Konsulent og Rådgivningstjeneste AS fra Virak.

FNs 17 bærekraftmål er bakgrunnen for dette begrepet, som brukes i forskjellige sammenhenger.

 • Klimaendringene er en trussel for menneskers velferd og naturen som vi er avhengige av for å overleve, sa Birkeland og la til: – Økonomisk bærekraft handler om å skape verdier og vekst på en ansvarlig måte.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, mikrofon, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kristina Naglestad.

Kristina og Odd Tore Naglestad presenterte sitt selskap Livd AS, hyttebygging – bærekraftig og framtidsrettet.

 • Livd er et norrønt ord og betyr vern og ly. Det sier også noe om det å være trygg og beskyttet, sa Kristina.
 • Vi skiller mellom Livd Byggesystem som er selve hytta, og Livd Konsept som tenker «mer enn ei hytte».

Livd konsept skal legge til rette for:

 • Samarbeid med lokal industri
 • Felles areal
 • Lokal involvering av frivilligheten
 • Løfte alle fine lokalsamfunn i sin helhet

Sosiale bærekraftige tiltak er at alle Livd tomter og hytter skal formidle historien for området. Med alle hytter/tomter følger et mulighets-kart med oversikt over frivillige lag og foreninger, aktiviteter, lokalt næringsliv, severdigheter og lignende.

Hyttekunder kan få reduksjon i pris mot avtale om gratis utlån, eksempelvis tre helger i året. Det avhenger av avtale med kommune og frivillighetssentral.

Samarbeid med Nav om potensielle vaktmestertjenester knyttet til ei Livd hytte.

Et bilde som inneholder person, computer, mikrofon, Menneskeansikt

Automatisk generert beskrivelse

Odd Tore Naglestad.

Odd Tore Naglestad snakket om klima og miljø for byggesystemet. 50 prosent mindre utslippsavtrykk (60 år). Reversert grad av utnytting. 25 prosent mer grøntareal. Innovativ infrastruktur.

Ellers kan nevnes tre som fundamentering i fuktige jordmasser Fjerner plastprodukter. Ingen betongprodukter. Fjerne dampsperre ved bruk av Trefiberisolasjon.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Ingvar Sele.

Ingvar Sele fra Tonstad taxi pratet om erfaringene med godkjenning som Miljøfyrtårn.

 • Når vi skal gi anbud på kjøringer, er det mange selskaper som stiller krav at selskapet har Miljøtårn-sertifisering, sa Sele og la til at selskapet nå må fornye sertifikatet etter tre år.

Miljøfyrtårn bygger mye på HMS-innholdet. Tonstad taxi hadde som mål at alle drosjene skulle være elektriske i 2025, men det regner han med må forandres.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, glass, person, klær

Automatisk generert beskrivelse

Geir Liland.

 • Vi er allerede pålagt å rapportere årlig aktsomhetsvurdering av forhold om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører i henhold til åpenhetsloven, sa Geir Liland, administrasjonssjef hos Sira-Kvina Kraftselskap.

Han snakket om forventninger og krav i innkjøpsbetingelser. Liland erkjente at selskapet lå litt etter i kravene om bærekraft.

 • Ved innkjøp skal man innhente minst tilbud fra tre selskaper. Vi har særskilte krav knyttet til IKTs sikkerhet og krav til dokumentert HMS, i tillegg til anstendige lønns- og arbeidsforhold, sa Liland blant annet om kravene til innkjøp.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, mann

Automatisk generert beskrivelse

Jørgen Tjørhom.

Jørgen Tjørhom fra Lister Nyskapning snakket om støtte, tiltak og råd for kompetanseløft innen bærekraft. Utfordringer til prosjektet:

 • Navigere i «bærekraftjungelen»

Lover og reguleringer (som Åpenhetsloven, CSRD). Dette gjelder offentlig sektor, større virksomheter, kunder, forbrukere, samarbeids-og finansieringspartnere som stiller økte krav og forventninger til bærekraft.

 • Orientere i et fragmentert aktørbilde

Mange velrennomerte aktører som arbeider med bærekraft i Agder. Ønske fra SMB er et tydeligere kontaktpunkt for bærekrafttematikk og lokale tilbud, med fysisk tilstedeværelse.

 • Håndtere bedriftenes største utfordringer

Kapasitetsutfordringer, mangel på kompetanse og tilgang på ressurser (PwC, 2022). Forankre, rapportere og sette reelle mål for bærekraft, og få oversikt over nye lover og rammeverk (UNGCNs intervjuer i Agder).

Reiseliv

Erling Løfsnes fra VisitLindesnes, presenterte Reiselivet mot nye høyder.

 • Nye destinasjonsmål må være forankret i kommunen. Uten kommunen er du sjanseløs, sa Løfsnes og mente kultur og natur er viktige elementer i en slik sammenheng. Så må det ende ut i et vedtak.

Stedsutvikling er viktig, og det bør også være en del av blant annet kommuneplanen. Reiseliv er også viktig for å kunne øke bolysten.