Home>Nyhet>En liten hyllest til Leif og Sirdalmedia
Nyhet

En liten hyllest til Leif og Sirdalmedia

Av Odd Kvinen

Det kom brått på oss alle – Sirdalmedia avslutter nettavis som lokal nyhetsformidling etter 6 år. Leif Sirevåg har alene gjort en formidabel innsats med formidling av små og store lokale nyheter, bidratt til engasjement og skapt debatt. Han har beholdt sin integritet og nådd ut til mange.

Samtidig som Sirdalmedia avslutter 1. juli, overtar en ny kommunal nyhetsformidler, «Sirdalsmagasinet» (om navnet er lånt eller tatt, vites ikke?) og dette burde bekymre mer.

Sirdalmedia har vært en nødvendig lokal nyhetsformidler som har stilt berettige kritiske spørsmål i mange sammenhenger. Det er ikke lett å styre «skuta» i en liten kommune uten at etikk og inhabilitet preger viktige politiske saker og demokratiske spilleregler følges – derfor er en uhildet presse så utrolig viktig for et lite bygdesamfunn.

Når vi i dag ser at politisk ledelse ensidig fokuserer på alt det positive som skjer i Sirdal (og som vi alle nyter godt av) og samtidig fornekter/ avfeier enhver form for kritikk, da har vi en lite troverdig virkelighetsoppfatning. Det som alltid er bra blir en positiv bekreftelse, mens kritikk gir grunnlag for forbedring og utvikling.

Sirdalmedia sto stødig midt i denne lokale samfunnsdebatten, stilte kritiske spørsmål om alle politiske «ad hoc» – utvalg som tok viktige politiske/ økonomiske beslutninger, tildelinger av ulike roller internt i kommunen (nyansettelser uten utlysning) – alt utenfor kommunestyresalen.

Annonse

Skal Sirdal utvikles trenger vi debatten, åpenheten og respekten for ulike meninger. Vi trenger ikke «fryktkulturen» eller fornektelser på virkeligheten – vi trenger mer kommunikasjon og uhildet informasjon.

Lykke til videre Leif med nye «kapitler i livet» og takk for innsatsen.

(Så håper vi selvsagt enda på at du finner en etterfølger;-)