Home>Front>Ikke fått svar på søknad på ett år
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, mann, Kinn Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Ikke fått svar på søknad på ett år

Sirdalskameratene sendte 3. juli i fjor en søknad til Sirdal kommune om bidrag til deres arbeid. Foreløpig har de ikke mottatt noe svar fra administrasjonen.

  • Dette er ikke greit. Vi anmoder om at administrasjonen sender svar til Sirdalskameratene snarest, sa Øystein Tjørhom, leder av utvalget Oppvekst og Levekår, under møtet onsdag.

Foto: Øystein Tjørhom, leder av utvalg for oppvekst og levekår.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Styreleder, Steinar Skretting, i Sirdalskameratene.

Styreleder Steinar Skretting i Sirdalskameratene opplyser til Sirdalmedia at det dreier seg om et tilskudd på 171.760 kroner, pluss 30 middager fra Sirdalsheimen.

Tilskudd gjaldt driftskostnader som en har årlig til drift av bil og henting av 40 tonn mat årlig. Sirdalskameratene har ukentlig utdeling av mat, gjerne to ganger. Dette gjøres på dugnad av 40 – 50 frivillige personer.

  • Vi har ikke mottatt noe svar eller beløp fra kommunen til dette formålet, verken i 2023 eller 2024, sier Skretting. – Vi ble anmodet om å sende inn en søknad.