Home>Nyhet>Lønn til kommunedirektør og ordfører
Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, innendørs, computer Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Lønn til kommunedirektør og ordfører

Konsolidert regnskap for 2023 for Sirdal kommune, viser i notene til regnskapet, at kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i fjor fikk utbetalt 1.280.203 kroner i lønn og godtgjørelser.

Tilsvarende beløp for 2022 var 1.085.482 kroner, en økning på 194.721 kroner.

Ordfører Jonny Liland fikk utbetalt i lønn og godtgjørelser for 2023 1.121.291 kroner. Tilsvarende tall for 2022 var 948.805 kroner. Det betyr en økning på 172.486 kroner.

Godtgjørelser til revisor var 1.124.407 kroner i 2023, mot 1.525.242 kroner i 2022.

Netto driftsresultat for Sirdal kommune for 2023 ble 30.002.948 kroner. Driftsinntekter ble 475.100.388 kroner, mens driftskostnader utgjorde 480.365.866 kroner.

Lønnsutgifter sammen med sosiale utgifter utgjorde 262.309.762 kroner, eller 54,6 prosent av driftskostnadene.

Annonse

Foto: Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, hals

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland.