Home>Nyhet>Minneverdig innsettelse
Et bilde som inneholder klær, person, innendørs, seremoni Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Minneverdig innsettelse

Det var en fin og minneverdig gudstjeneste ved innsettelsen av sokneprest Knut Torfinn Øydna under søndagens blomstergudstjeneste i Haughom kapell. Innsettelsen var ved prost Geir Ola Tveit.

Knut Torfinn ble ønsket hjertelig velkommen!
Øydna har vært vikarierende sokneprest i over et år fram til 1. mai, og innsetting i fast tjeneste var altså søndag.

Kapellet var fint pyntet med blomster som menigheten hadde tatt med.
Det var vakker sang av Sissel Agathe Bø og Sirdal sin egen organist, Michał Mędzkiewicz på orgel og piano.
Det var kirkekaffe og festkake etterpå.
Velkommen og hilsener ved leder Sissel A. Bø med flere.

Foto: Sissel Agathe Bø overrekker blomster til sokneprest Knut Torfinn Øydna.

Et bilde som inneholder klær, person, innendørs, piano

Automatisk generert beskrivelse

Vakker sang av Sissel Agathe Bø og Sirdal sin egen organist, Michał Mędzkiewicz ved piano.