Home>Front>Ønsker flere besøkende til dalen
Et bilde som inneholder utendørs, person, Menneskeansikt, klær Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Ønsker flere besøkende til dalen

VisitSirdal365 vil fortsette å jobbe med samme strategi også i 2024, hvor hovedmålet er å bygge merkevaren Sirdal slik at vi får økt attraksjonsverdi og flere besøkende til dalen. En dal –Sirdal, sier Thomas Hukkelås, daglig leder av VisitSirdal365.

Bjarte Sveinsvoll Dagestad ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet denne uken. Styret består ellers av Magne Ådneram (styremedlem), Kari Kvæven (nytt styremedlem), Anders Berg Marcussen (styremedlem), Frøydis Kvinen (nytt styremedlem) og Kjell Ravnaas (varamedlem). Julie Olsen og Simen Berge gikk ut av styret.

Styret har gjennom det siste året jobbet med konkrete utviklingstiltak som skal øke attraksjonsverdien til Sirdal som destinasjon. Styret har også fokusert på økt kontakt mellom kommune og reiseliv.

Drift

Selskapet har fortsatt driften med fokus på økt aktivitet og trafikk til Sirdal, gjennom blant annet økt tidsbruk på sykkelprosjektet. Styret ga i 2023 daglig leder mandat til å fortsette å jobbe med konkrete aktivitetsbaserte prosjekter. Daglig leder mener fortsatt at dette er riktig strategi og tidsbruk, noe som også er forankret i selskapets styre, heter det i årsmeldingen.

Årsregnskapet for 2023 viser et negativt årsresultat på minus kr 68.928,-. Resultatet skyldes at selskapet dekket en større del av kostnaden knyttet til nytt kart som ble lansert i fjor. Det ble innvilget støtte på 130.000 kroner fra Sirdal kommune for å sikre prosjektet, mens selskapet dekket resterende kostnader selv.

Annonse

En viktig del av jobben til VisitSirdal365 er å få frem hva Sirdal har å tilby. En langstrakt og flott dal har endelig fått et kart som viser primærbehovene for tilreisende og som gjør det lettere å navigere seg frem til de ulike tilbudene som finnes:

Kartet ble sendt ut til alle medlemsbedrifter av både VisitSirdal365 og Sirdal Næringsforening i 2023, men er tilgjengelig for alle som ønsker det.

Kartet er også digitalt slik at man kan bruke det både via mobil og pc, skriver man i årsmeldingen.

VisitSirdal365 deltok også på NTW (Norwegian Travel Workshop, Norges største reiselivsmesse) i 2023. Der hadde de ca 40 møter med ulike agenter fra hele verden som ga oss verdifulle tilbakemeldinger på hva markedet etterspør av aktiviteter, overnatting og kulinariske opplevelser.

  • VisitSirdal365 fikk også laget ny markedsstrategi i slutten av 2023 som sier noe om hvor vi ønsker å nå de neste årene. Vi viser blant annet til prosjektet «en dal –Sirdal» som er et samarbeidsprosjekt med Lister Nyskaping. Prosjektet skal ferdigstilles i slutten av juni og kommer da med en endelig rapport, skriver Hukkelås.
  • VisitSirdal365 har fokus på at vi må opptre samlet, noe som har vært viktig når vi har satt sammen denne gruppen som består av representanter fra Ådneram i nord til Haughom i sør.

VisitSirdal365 talte i 2023 totalt 41 medlemsbedrifter, store som små, alle nøyaktig like viktige.

Sirdalsdagene

Sirdalsdagene har vært en årelang tradisjon i Sirdal og er en viktig arena for næringsliv til å møtes, en arena for felles merkevarebygging av Sirdal, en arena for å diskutere felles prosjekter og kanskje til å etablere samarbeid på tvers av bedrifter.

Arrangementet hadde i 2023 ca 2800 besøkende, noe som forventes økt i 2024 med tanke på kjente artistnavn.

Det jobbes med store artistnavn hvert eneste år, men dette er alltid en risiko i forhold til besøkstall, som reguleres av været. Hvis været er bra blir besøkstallene gode og arrangementet forhåpentligvis økonomisk bærekraftig, noe VisitSirdal365 er helt avhengig av da en står på egne ben, uten støtte.

Økonomisk gikk Sirdalsdagene omtrent i balanse for 2023, med noen få tusen på plussiden.

Foto: Thomas Hukkelås.

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, smil, Panne

Automatisk generert beskrivelse

Styreleder Bjarte Sveinsvoll Dagestad.