Home>Nyhet>Ønsker lokale navn på varder
Et bilde som inneholder himmel, Menneskeansikt, utendørs, smil Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Ønsker lokale navn på varder

Øyvind Lid jobber med en bok om kartverkets oppmålingsvarder i Lister og omland. Særlig i Sirdal er det mange slike oppmålingsvarder, hele 18 i tallet.

  • Jeg har god oversikt når mange av de ble bygget, De fleste i 1915-1932, men mangler likevel litt informasjon om noen av de, sier Lid.

Særlig lurer han på noen lokale navn som har dukket opp. Varden på Reinsheia ved Sporkeland har navnet Hansvarden. En annen som Solbergvarden ovenfor Josdal. Kanskje noen vet hvorfor?

Kan noen hjelpe Lid med bakgrunnen for disse to vardene, er han svært takknemlig. Da kan han kontaktes på telefon 93 02 42 31.

Foto: Øyvind Lid ved varden Huseheia i Lindesnes og den varden er fra 1888.