Home>Nyhet>Revisjon av løypenettet
Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, poloskjorte Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Revisjon av løypenettet

I forbindelse med tiltaksplanen for villrein, er Sirdal Næringsforening opptatt å få gjennomført en revisjon av løypenettet. Da må en vurdere om noen løyper kan legges om. Eller om ny trase fra Suleskard til Tjørhom kan være et avbøtende tiltak. Forbud mot maskinpreparerte løyper er også blant forslagene.

Christian Eik er oppnevnt av Næringsforeningen til å lede et løypeutvalg. Der bør grunneiere, Sirdalsløyper, kommunen og kjentfolk som kjører og preparerer løypene være med, og ellers interesserte kan komme med innspill.

Eik er ivrig talsmann for å få til en sammenhengende turvei fra Ådneram til Tjørhom, som kan brukes sommer som vinter. Et utvidet løypenett for både sykkel og ski er ønskelig. Trygg ferdsel på hele strekningen er å foretrekke.

Å få til en løype langs Ortevatnet, er den største utfordringen. Teknisk bør det la seg gjennomføre, men finansiering er en annen utfordring. Strekningen Ådneram – Tjørhom er 20 kilometer. Se kartet.

  • Når det snører seg til med tiltak for villreinen, bør vi være i forkant og se på eventuelle nye og gamle løyper, sier Christian Eik.
  • Vi kjenner fotavtrykket av dagens løyper så kanskje alternative ruter tvinger seg fram.

Eik og Næringsforeningen mener det er viktig å komme i gang med en dialog. Nye traseer krever dialog med nye grunneiere, så her kan det kanskje komme opp en ide med ny trase for et annerledes Sesilåmi. Mulighetene er der, men Eik vil gjerne komme i gang med arbeidet, og minner om at det er tidkrevende prosesser.

Foto: Christian Eik skal lede et nytt løypeutvalg.

Annonse

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Dette kartet viser dagens løypenett i øvre Sirdal. Den nye tiltenkte trase fra Ådneram til Tjørhom er merket med rødt.