Home>Front>Utendørs undervisning ved Håhellervatn
Et bilde som inneholder klær, person, sko, Menneskeansikt Automatisk generert beskrivelse
Front

Utendørs undervisning ved Håhellervatn

9. klassingene var heldige med været tirsdag, da de var samlet til tema/aktivitetsdag ved infosenteret ved Håhellervatn ved fylkesvei 450. Blåste gjorde det hele dagen, men regnet kom ikke før mot slutten av samlingen.

100 elever kom fra skolene i Bykle, Valle, Bygland, Sinnes, Tonstad og den tyske skolen Outdoor College på Lunde.

  • Hensikten med dagen var å gi «neste generasjons forvaltere» i bygdene rundt verneområdet kunnskap om verneverdier, arealforvaltning og ansvar knyttet til lokal forvaltning, opplyste Odd Kvinen, initiativtaker fra Sirdal Huskyfarm til Sirdalmedia.

Foto: Elevene fra Sinnes skule varmer seg ved en bålpanne.

Et bilde som inneholder utendørs, person, klær, vann Automatisk generert beskrivelse

Jørn T. Haug, Gunther Hoffmann, Kristian Eiken Olsen, Kamilla Rust, Per Øyvind Grimsby, Leonhard Jansen og Odd Kvinen foreleste for elevene.

Elevene ble fordelt på seks lag og i løpet av dagen skulle hver gruppe innom seks poster. Tre før og tre etter lunsj. Postene var:

Post 1: Hundekjøring, i mangel av snø ble det kjøring med vogn og hjul.

Annonse

Post 2: Outdoor College. Med naturen som klasserom ved Gunther Hoffmann.

Post 3: Historisk bruk av heia ved Leonhard Jansen (Setesdalsmuseet).

Post 4: Sira-Kvina: Kraftproduksjon i villreinfjellet ved Per Øyvind Grimsby.

Post 5: Villrein, ved villreinområdeforvalter Jørn T. Haug og Kamilla Rust (Norsk Villreinsenter).

Post 6: Statskog. Grunneieransvar, roller og betydning av jakt/fangst i historisk perspektiv, ved Kristian Eiken Olsen.

Alle nevnte kommuner har, foruten nærhet til verneområdet, flere sammenfallende likhetstrekk. Kommunene er små i innbyggertall (har utfordringer med befolkningsvekst), men er store utmarkskommuner som har stort press på utmarksarealer (hyttebygging). I tillegg er det lite bevisstgjøring på muligheter som ligger i bærekraftig reiselivs utvikling (næring) og som kan sikre fremtidig harmonisk vekst og utvikling.

Et mål vil være å etablere et årlig arrangement, i slutten av mai, for 9. klasse elever i regionen, hvor en kombinerer felleskap, aktiviteter og kunnskapsformidling om verneområdet. I fjor var første gangen arrangementet fant sted. Outdoor College elever, som bruker naturen i undervisningssammenheng, vil også kunne bidra til mer bevisstgjøring rundt verdien av urørt natur.

Et bilde som inneholder utendørs, grunn, vandring, klær Automatisk generert beskrivelse

Hundekjøring med vogn er alltid populært.

Et bilde som inneholder klær, telt, person, camping

Automatisk generert beskrivelse

Kamilla Rust underviser om villrein i en lavvo.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, sky, folk

Automatisk generert beskrivelse

Utendørs undervisning i det sure været, med vind og regn på slutten av dagen.