Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-07-15 13.42.12.jpg
Friluft Front

5.000 besøkende i sommer

Vi har hatt 5.000 besøkende i klatreparken denne sommersesongen. Det er vi godt fornøyd med, selv om det blir et lite minus i regnskapet, sier daglig leder Øystein Tjørhom i Sirdal Resort. Neste års målsetting er 8.000 besøkende. I år har vi sprengt besøket en dag, da det var for lite seler. 150 seler til dagen er dagsgrensen. Det er første sesong med full aktivitet på alle tilbud vi har
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-22 17.00.23.png
Front Nyhet Sport

Stor skiskytter-aktivitet

Treningene til vintersesongene for langrenn og skiskytterne er kommet godt i gang. Sirdal Skilag har fast 14 yngre medlemmer, sju jenter og sju gutter, som kommer på mandagstreningene. Vi har også invitert de yngste fra Tonstad til å være med oss på treningene, når de har tid og anledning, sier Roger Grubben i Sirdal Skilag. I sommer ble 1,4 kilometer av løypene på den nye Sirdal Skiarena asfaltert. Det er
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-13 09.05.01.jpg
Kommunen Nyhet

Fiber eller 4G-teknologi til husstandene

Sirdal kommune legger nå ut fiber til utkantene etter at innbyggerne har meldt seg på etter en spørreundersøkelse. Kommunale og statlige midler blir brukt til denne utbyggingen. Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift, opplyser at Tonstad sentrum og bygdene sørover, som Øksendal og Haughom, allerede har fått fiber innlagt. – Det er praktisk at vi begynner fra en kant, sier Haughom. Nå er det husstandene i Tjomlid, Bjunes, Seland, Guddal,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.00.jpg
Kommunen Nyhet

Seks søkere til stillingen som økonomisjef

Når Inge Alfsvåg slutter som økonomisjef i Sirdal kommune ved årsskiftet, er det seks søkere til stillingen. Tre kvinner og tre menn. Tre navn er offentlig og tre ønsker ikke offentlighet. Søkerne er Finn Høydal (58) fra Kvinesdal, Laura Bendyte (24) fra Tonstad og Nima Håkon Ebrahimsen (35) fra Førde. De som er unntatt fra offentlighet er to kvinner på henholdsvis 29 og 58 år, pluss en mann på 60
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-20 10.09.00.png
Nyhet

Lønnsomme arbeidsplasser viktigst

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) la fredag frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. På KMDs hjemmeside heter det bla: «Vi bor, arbeider og driver et aktivt næringsliv i hele landet. Kombinasjonen av rike naturressurser, teknologiutvikling og lokal skaperkraft gir gode muligheter for fremtidens distrikter, slår regjeringen fast i
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.48.jpg
Energi Front

Fornøyd at nasjonal ramme skrinlegges

Jeg er meget tilfreds med at vi nå ikke får en plan hvor store deler av Sirdal vil være ”blinket” ut som gunstige områder for vindkraftutbygging, sier ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune til regjeringens forslag til å skrinlegge nasjonal ramme for vindkraft. For oss som mener at ulempene med vindkraftutbygging er større enn fordelene, er det viktig at denne planen, ikke får en betydning i en eventuell vurdering
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-12 10.16.35.png
Kommunen Nyhet

Røntgenapparat vurderes på ny

Utvalg for oppvekst og levekår utsatte onsdag saken om å foreslå salg av mobilt røntgenapparat etter forslag fra Glenn Oliver Josdal (ap). Nå vil utvalget be administrasjonen vurdere på ny om røntgenapparatet kan brukes på Sirdalsheimen eller andre steder i kommunen. I sakspapirene til denne saken fra Sirdal kommune foreslår enhetsleder helse, Ruth Lillian Hompland og kommuneoverlege Dorthe N. Nielsen å selge utstyret. Årsak er ressursbruk, kompetanse, faglig forsvarlighet og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-17 18.36.05.png
Front Kommunen

Ikke stopp på innsparinger

Glenn Oliver Josdal, utvalgsleder i oppvekst og levekår, og Arbeiderpartiet nådde ikke fram i Sirdal kommunestyre torsdag med å stoppe innsparinger ved Sirdalsheimen, til strategien for fremtidig pleie og omsorgstilbud er fastsatt. Flertallet (10 – 9) sa nei til dette punktet. Dermed anbefales videre arbeid for arbeidsgruppen. I tillegg skal innsparinger stilles litt i bero, til gjennomførte tiltak er evaluert. Foreløpige innsparinger er på 4,3 millioner kroner. Strategirapporten for fremtidens
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-21 12.36.56.jpg
Kommunen Nyhet

4.000 kroner i dagbøter – pinlig

Sirdal kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet på mangelfulle rutiner for å begrense helseskadelig eksponering av røyk og kjemikalier samt manglende skille mellom ren og skitten sone på brannstasjonene (Tonstad og Sinnes). Det har medført 4.000 kroner i dagbøter per døgn fra 13.august (6 virkedager i uka). Det blir iverksatt tiltak for å rette på avvikene, men dagbøter på bygningsmessige forhold til løpe i flere måneder til. Arbeidstilsynet gir dagbøter
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-26 08.06.41.png
Kommunen

Ingen avklaring i formannskapet

Formannskapet i Sirdal klarte ikke torsdag ettermiddag å enes om noe felles vedtak for videre strategi, for fremtidig pleie og omsorgstilbud. Det var enighet i formannskapet om å stille saken i bero inntil videre og Høyre ville gjerne ha en evaluering av gjennomførte tiltak til nå. Det jobbes nå med formuleringer til kommunestyret i kveld, for om mulig komme til enighet om en videre fremdrift. Flertallet i formannskapet (3 ap