Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-14 13.44.35.jpg

Rekkverk kommer over flomløpet

Sirdal kommune har reagert på artikkelen i Sirdalmedia angående manglende rekkverk ved flomløpet. Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift i Sirdal kommune, skriver torsdag ettermiddag i en E-post til Sirdalmedia: Sannsynligvis vil rekkverket på dette flomløpet bli montert før snøen kommer. Hvis vi ikke rekker det blir det til våren. Etter å ha vært på befaring og tatt bilder av brua på onsdag, var det et flott anlegg som var
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-16 08.41.13.jpg

Ny skiløype over Ånghellervatnet til Kvinen

  Vi tar i år inn en ny løype på vårt turkart over Ånghellervatnet til Kvinen. Denne løypa kjøres opp med snøscooter fra 1. februar, i helgene og i feriene, sier Julie Olsen, daglig leder for Sirdalsløyper. I tillegg vil brua over Sira ved Nessetfossen bli tatt i bruk denne vinteren. Den er nå ferdig opparbeidet. Løypekjørerne har dessuten forbedret løypene i Forbergløypa, Tjørhom – Nesset og Tjørhom – Flesebekk.

Tildeling av spillemidler til idrettsanlegg

  Den årlige hovedrullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sirdal, er nå til politisk behandling i forskjellige utvalg. Formannskapet har godkjent planen og kommunestyret får den til behandling 13. desember. Sju søknader om spillemidler er kommet inn. Totale kostnader utgjør 18.669.000 kroner, av det utgjør spillemidler 5.956.000 kroner. Fire søknader er nå slått sammen til to. Det gjelder rehabilitering/utvidelse av skiskytterarenaen på Tjørhom samt etablering av

Store utbygginger på Fidjeland

  De neste årene vil Fidjeland bli preget av store hytteutbygginger. Fra dagens 223 hytter skal det bygges ytterligere 137 nye hytter. Det kommer til å merkes. Fidjeland Skitrekk var blant dem som fikk avslag i Kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord sine planer om utvidelse i retning Hilleknuten. Smølåsen med sine 104 hytter framstår i dag som det største hyttefeltet på Fidjeland. Ovenfor Sirdal Høyfjellshotel er det 47 hytter, mens

Bedre rassikring av fylkesveien ved Ortevatn

  Vi er ferdig med grunnundersøkelsene i Ortevatnet og på land. Nå analyserer vi resultatene for å komme fram til en sikker og god løsning, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand. Mest sannsynlig vil det bli utfylling i Ortevatnet og omlegging av fylkesvei 975 til Ådneram. Da er det snakk om utfylling i Kviturvika og noen hundre meter lenger nord der det tidligere er bygget en snøvoll.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-05-28 12.41.38.jpg

Interessekonflikt villrein – veiåpning og turløyper

  Sirdal kommune vil ikke begrense åpningstiden av Suleskard – Brokke veien, men heller utvide den. Dette kommer fram i vedtaket angående besøksstrategi for verneområdet Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR). Utvalg for teknikk, landbrukk og miljø (TLM) har behandlet saken for Sirdal kommune. Interessekonflikt er det mellom villrein og mer og lengre åpningstider for Suleskardveien. Verneområdestyret har sendt på høring et forslag til besøksstrategi for verneområdet Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiene
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg

Snittinntekt i 2017 var 308.790 kroner

  Snittinntekten i Sirdal kommune var i 2017 308.790 kroner av de 1.827 skattyterne som leverte selvangivelsen. 236 personer eller 12.9 prosent hadde ingen skatt. Vi gjengir her de ti personene som hadde mest inntekt og formue i kommunen i fjor. Tallene representerer inntekt/formue/skatt: Torfinn Arne Nesset (f. 1951) 25.460.454/28.322.284/6.325.913 Tor Sigve Vik (f 1970) 11.605.218/22.135.246/3.076.178 Geir Magne Hadland (f 1962) 4.817.046/9.110.472/1.288.487 Reidar Birkeland (f 1959) 3.016.358/3.138.989/1.316.287 Lars Petter Lundahl
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-14 13.32.48-1.jpg

Utvalg mot øl fra varebil via nettbutikk

  Utvalg for oppvekst og levekår støttet onsdag Kontrollutvalget for omsetning av alkohol ved å si nei til øl levert fra varebil. Flertallet på seks ( 4 ap, 1 krf og 1 sp) var mot salgsbevilling, mens mindretallet (2 h og 1 sp) støttet salg fra varebil. Smak i Sirdal som holder på å etablere kafedrift på infosenteret på Kvæven, ønsker å drive nettbutikk med levering av varer til hyttene,

Strøm og sinnatagger i Sirdal

  Kommunal Rapport er en ukeavis og en nettavis som gis ut i Oslo av Kommunal Rapport AS, som igjen er heleid av KS . Avisa kom ut første gang i 1987. Avisa dekker kommunesektoren og målgruppa er politikere og ledere i kommunal og fylkeskommunal sektor, inkludert kommunale bedrifter over hele landet. Ukeavisen distribueres på papir. Den har et opplag på 13.000. Kommunal Rapport besøker sju-åtte kommunestyrer hvert år, og kommer uanmeldt og gir en litt uhøytidelig vurdering av møtet, og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg

Trafikknedgang i oktober

  Trafikktellingene for de som passerte bommen ved Øvstabø på fylkesvei 45, viser nedgang i oktober. 1.147 færre biler passerte bommen i år sammenlignet med 2017. Det dårlige høstværet med mye nedbør får nok ta en del av skylden. Mest trafikk var det da skolene hadde høstferie. Da var det i perioden fra fredag 5. oktober til søndag 14. oktober hele 16.892 biler som passerte bommen. Søndag 14. oktober var