Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.31.34.jpg

Gode dekk og ladet batteri viktig for Sirdalstur

  Nå kommer kuldegradene. Da er det viktig å finne fram jekken og legge om til vinterdekk, Enten med piggdekk eller piggfrie, sier Tormod Ousdal i Sirdal Bilberging som han driver sammen med Geir Helge Tjørhom. Det kjente og blide fjeset fra Viking-bilene i Sirdal, synes mange bilister kjører de piggfrie dekkene ett år for lenge. Slitte piggfrie dekk polerer veien, mens piggdekk river opp snø og is. For mange

Rassikring av fylkesvei 975 til Ådneram

  Enten blir det skredsikring med nett eller så blir det et mer omfattende arbeid med utfylling i Ortevatnet og omlegging av fylkesveien og bygging av skredvoll, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand. Vegvesenet og Multiconsult samarbeider denne uken for å sjekke grunnforholdene og stabiliteten for en eventuell utfylling i Ortevatnet. – Vi kartlegger nå grunnforholdene og borer både til vanns og på land, sier geoteknikker Inge
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.44.14.jpg

Foreslår 100.000 kr til vedlikehold av grendehusene

Utvalget oppvekst og levekår gikk i siste møte inn for å bevilge 100.000 kroner til vedlikehold av grendehusene. Saken kommer opp i kommunestyret 22.november. Målsettingen er at grendene overtar byggene eller at byggene selges på markedet, var vedtaket som ble gjort i utvalg for teknikk, landbruk og miljø i sist møte. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk 6 stemmer mot tre (2 fra Krf og 1 Sp). Det
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0830.JPG

Spillvarmen må bestilles i år

  22. november må kommunestyret i Sirdal vedta den videre strategien for spillvarmeuttak fra Ertsmyra transformatorstasjon. Bestillingen må skje i år for å være klar til drift i 2020. Statnett fikk 13. oktober 2014 anleggskonsesjon til bygging av kraftkabel mellom Norge og Tyskland. I post 13 for vilkårene for konsesjon står det at Statnett skal legge til rette for en løsning med uttak av tilgjengelig overskuddsvarme fra anlegget. Kommunen og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.57.15.jpg

Tyri opptenningsflis til salgs i Omlidbutikken

  Tyri opptenningsflis er glimrende å bruke når du skal tenne på i ovnen din, forteller ni-åringen Matias Førland fra Åmli. Han har en kasse med bunter til salgs stående i Omlidbutikken. Foreløpig har jeg solgt 59 bunter, sier Matias som bruker både sag og øks for å få dem like store. Prisen er 30 kroner pr bunt. Han har lett tilgang til flis siden han er sønn av eierne
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:P1030222.JPG

Vil stoppe spekulanter med høy pris

  Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 13 mot Arbeiderpartiets seks stemmer delt prising av de 15 kommunale tomtene på Myraleite på Sinnes. Flertallet vedtok delt prising, dette medfører at det vil koste 1.6 million kroner for en kommunal boligtomt, mens personer under 40 år får kjøpe en boligtomt for 500.000 kroner. Arbeidspartiet ville ha en pris for alle på 1.6 million kroner. Vedtaket er forkortet slik: Søker må være fylt
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:P1030218.JPG

Sirdalsang: Her-me-hørre-te

  Sirdal kommunestyre ble torsdag åpnet av fire elever fra Sinnes skole som sang ”Sirdal-sangen” Her-me-hørre-te. Sangen ble skrevet av Sølvi Manneråk til en avslutning på skolen. Kommunestyret tok vel imot den positive overraskelsen og kanskje var det også et hint til kveldens bopliktsak, det må ikke bli for kostbart for de unge å etablere seg i øvre Sirdal. Det ble imidlertid et litt ampert møte. Mye ”småkrangling” om Vindparken,
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-03-12 11.36.24.jpg

270 påmeldt til Sesilåmi foreløpig

  Nå er det allerede påmeldt 270 deltakere til Sesilåmi 9.mars 2019. Påmeldingen åpnet 1.oktober og pr 16.oktober var det så mange deltakere. 176 av dem kommer fra Rogaland. Rennleder Ørjan Ravndal er fornøyd med påmeldingen og interessen. – Det virker lovende og jeg håper vi når målet med 1200 deltakere. Fjorårets nyhet Trimklasse uten tidtaking – ble fulltegnet med 50 deltakere i fjor. I år er det åpnet opp

Alvorlige HMS-mangler ved hyttebygging

  En koordinert a-krimaksjon mot hyttebyggere i Sirdal og Brokke avdekket flere arbeidsplasser med alvorlige mangler. Seks arbeidsplasser ble stengt på grunn av farlig arbeid og NAV følger opp et tilfelle av mulig trygdesvindel. 10. og 11. oktober gjennomførte a-krimsentrene i Agder og Rogaland en aksjon hvor de så etter brudd på blant annet arbeidsmiljøloven, trygdesvindel, svart økonomi, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. - Resultatet må være et