Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, stående Automatisk generert beskrivelse

Ingen jobbtilbud – ingen kontraktoppsigelse

De fire medarbeiderne i kafeselskapet Mynkya AS på Kvæven har verken fått jobbtilbud fra andre selskaper eller mottatt noen skriftlig kontraktoppsigelse, opplyser Tore Kyllevik, som er rådgiver for medarbeiderne i Mynkya. Fredag kveld hadde Kyllevik sammen med Valeria My og Iva Brkovic, møte med Roald Klungland og Per Øyvind Grimsby fra Sirdal Safari and Adventures AS. Da hadde Kyllevik på forhånd sendt en skriftlig melding fra Mynkya over saker de
Et bilde som inneholder person, bord, innendørs, sitter Automatisk generert beskrivelse

Brudd i kafedriften på Kvæven ?

De fire medarbeiderne i kafeselskapet Mynkya AS som driver Kvæven kafe i samarbeid med Sirdal Safari and Adventures AS, skal ha fått tilbud om jobb i et annet selskap i Øvre Sirdal. Jeg kan bekrefte at det er noen som har forsøkt å rekruttere denne ambisiøse gjengen til et annet selskap. Konkurranse om arbeidskraft og fagfolk, vil vi alltid oppleve, sier Per Øyvind Grimsby til Sirdalmedia. Det er ikke noe
Et bilde som inneholder tekst, utendørs Automatisk generert beskrivelse

60 nye hytter i Svartevassåsen

Det kommer stadig nye hyttefelt i Øvre Sirdal. Nå har entreprenør Risa startet med opparbeidelse av Svartevassåsen hyttefelt. Det ligger i skråningen fra GP-krysset på venstre side opp mot Beinesvatnet. Denne strekningen ser ut som et anleggsområde for tiden, siden fylkesvei 450 utvides med gang- og sykkelvei på denne strekningen. Dette skal være ferdig i slutten av oktober. Svartevassåsen får 60 nye hytter ifølge reguleringsplanen. De kommer i tillegg til
Et bilde som inneholder utendørs, bakke Automatisk generert beskrivelse

Bredbånd langs Suleskardveien

Nå skal det legges fiberbredbånd langs Suleskardveien, fra Suleskard til Brokke, på fylkesvei 450. Det vil styrke det nasjonale kjernenettet med tverrforbindelse mellom Øvre Sirdal og Setesdal. Veibanen blir utvidet med 30 cm som følge av dette arbeidet. Årlig passerer 70.000 biler denne sommerveien. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR) har med hjemmel i naturmangfoldloven gitt Lyse Fiber løyve til å legge bredbånd i landskapsvernområdet. Foto: Fylkesvei 450
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vann, innsjø Automatisk generert beskrivelse

Kapasitetsoppgradering

Vi tilpasser VA-ledningsnettet til kommuneplan nord for å holde tritt med planlagt hyttebygging. Ifølge planen er det forventet totalt 1.100 fritidsboligenheter i Ådneram og 800 på Fidjeland, sier VA-ingeniør, Sven Morten Klungland i Sirdal kommune. Det betyr oppgradering av kapasiteten for kloakk-ledningen fra Suleskard til Nesset. I fjor ble det lagt ny pumpeledning fra Degodden til Kvæven pumpestasjon. Kvina Maskin hadde dette oppdraget og i år legger de videre fra
Et bilde som inneholder tre, utendørs, transport, vei Automatisk generert beskrivelse

200 meter rassikringsgjerde

Fylkesvei 450 ved Ortevatn, mellom Fidjeland og Ådneram, vil fra mandag 13. september og ut oktober være periodevis stengt for biltrafikk. Det skyldes 200 meter med rassikrings-gjerde som skal monteres. Dette arbeidet skal gjøres noen hundre meter lenger nord mot Ådneram enn den rasvollen som Brødrene Thorkildsen laget i fjor. Vollen er 240 meter i en høyde på 6 meter. 42.000 kubikkmeter steinfylling gikk med der. Onsdag og torsdag denne
Et bilde som inneholder fjell, utendørs, vei, bilvei Automatisk generert beskrivelse

August-nedgang i trafikken

Tellingen ved Øvstabøbommen på fylkesvei 450 viser en nedgang på trafikken, både sammenlignet med juli og fjorårets august. Da viser tallene nedgang på henholdsvis 9.814 og 675. Totalt var det 53.543 passeringer i august. Søndag 29. august var det 3.034 passeringer ved bommen. Månedens rekord. Lavest trafikk var det tirsdag 24. august med 936 biler/motorsykler. Det betyr en gjennomsnittlig passering på 1.727 motorkjøretøyer daglig. Det har vært en forholdsvis høy
Et bilde som inneholder utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse

Ferdig til 31. oktober

Bertelsen & Garpestad er i rute med ferdigstillelse av fylkesvei 450 og rundkjøringen i GP-krysset på Sinnes. Overtakelse skjer 31. oktober, sier Magne Tveiten, byggeleder i Agder Fylkeskommune, til Sirdalmedia. Det betyr følgende: Fylkesvei 450 fra Tjørhomfjellet til GP-krysset skal være ferdig utbedret. Gang- og sykkelvei på samme strekning skal være ferdig opparbeidet. Rundkjøringen med kantstein er ferdig opparbeidet. Beplanting i rundkjøringen gjenstår. Første lag med asfalt skal legges, muligens
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse

Hodeskade ved sprengningsulykke

Ved 9-tiden onsdag morgen var det en sprengningsulykke på Haugen i Øvre Sirdal. En arbeider fikk en stein i hode og er fraktet til Stavanger Universitetssykehus med Luftambulansen. Vedkommende var ved bevissthet. Maskinentreprenør Risa holdt på å skyte og klargjøre noen tomter på Gloveknuten hyttefelt, da uhellet inntraff. Dette feltet eies av Sissel og Anita Haugen. 16 hytter skal føres opp her og hyttefeltet ligger like ovenfor Haugen Hytteutleie og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.18.44.png

STF fikk ikke medhold

Stavanger Turistforening tapte «omkampen» med knappest mulig margin, da verneområdestyret i Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR) behandlet søknaden om støtte til igangsetting av prosess mot endring av verneforskriftene for Frafjordheiene landskapsvernområde. Verneområdestyret for SVR vedtok under møtet i september 2020 å gi dispensasjon til bygging av ny hytte på Skansen. Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen i Rogaland) påklaget SVR-vedtaket. Begrunnelsen var verneområdet med villrein og landskapsbilde. Miljødirektoratet nekter Stavanger Turistforening i