Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front Kommunen

Økende gjeld for kommunen

Økende gjeld på kort og lang sikt. Økende finanskostnader. Økte utgifter til barnevern og legevakt. Kommunens strømutgifter øker. Sirdals-tariffen øker. Gebyrene øker. Flerbrukshallen er tatt ut av økonomiplanen sammen med 2. og 3. byggetrinn av gang- og sykkelveien fra Fintlandsmoen til Seland. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har lagt fram et stramt 2020-budsjett for Sirdal kommune. – Gjeldsøkningen preger budsjettet, sa rådmannen under presentasjonen av budsjettet og økonomiplanen for 2020 -
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-06 08.42.43.png
Alpint Front

Gode snøproduksjonsforhold

Snøproduksjonen i alpinanleggene i Sirdal er kommet godt i gang. Med minusgrader og god luftfuktighet, er det glimrende forhold for snøproduksjon. Snøkanonene går for fullt i Tjørhomfjellet, Ålsheia, Fidjeland og Ådneram. Minus 12 grader i natt har gitt glimrende forhold for å spy ut snø fra de 27 kanonene som er montert i hovedheisen, sier Torbjørn Tjensvold, daglig leder ved Fidjeland Skisenter. Fidjeland har tilgang på vann som måler 1,5
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2019-01-01 14.00.26.jpg
Nyhet

Mindre biltrafikk i oktober

Oktobertrafikken viste en mindre trafikk sammenlignet med 2018. 1,203 eller 5,6 prosent færre biler passerte bommen ved Øvstabø dette året. Totalt var det 32.591 biler biler i oktober. Mest trafikk var det i høstferien/skoleferien fra 4.oktober – 13.oktober. På disse ti dagene var det hele 16.007 biler som passerte telleapparatet ved Øvstabø.. 1.november ble bommen på fylkesveien fra Suleskard til Brokke stengt. Dermed er det ventet lavere trafikk i en
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg
Front Kommunen Nyhet

Inntektstoppen i kommunen

Skatteinntektene for 2018 er offentliggjort i dag. Torfinn Arne Nesset topper listene i Sirdal kommune med 15.505.696 kroner i inntekter, 30.135.909 kroner i formue og 3.796.676 kroner i skatt. I Sirdal var det 1.922 skattytere. 237 innbyggere eller 12.3 prosent betalte ingen skatt. Snittinntekten var i kommunen 312.963 kroner. På landsbasis var snittinntekten 322.879 kroner. Foto: Tor Sigve Vik er på 2.plass på inntektstoppen. Geir Helge Tjørhom blant de øverste
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 12.03.54.jpg
Kultur Nyhet

Mattradisjoner på gjestebud

Lørdag 7. desember vil det bli dekket til gjestebud hvor det bli servert tradisjonsmat og historier. Odd Kvinen, Torbjørg Haugen og Gudrun Kristine Ovedal vil gjerne ha en rød tråd gjennom kvelden med den lokale kulturen. Maten blir en spennende vandring gjennom 12 retter, alle basert på mat med røtter langt tilbake i Sirdal. Mellom rettene blir det historiefortellinger om røttene, baske kår og vågamot og fattigdom. Gudrun er opptatt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 11.05.33-1.jpg
Front Hytter

Bygde for 45 millioner kr Solgte for 17,75 millioner kr

IT-millionær Fredrik Larsen (38) fra Stavanger har betalt 17.75 millioner kroner for Sirdals dyreste brukt-hytte, skriver Dagens Næringsliv. Han kjøpte hytta til oljeservicegrunder, Dag Nedrum fra Hundvåg. I salgsannonsen var prisantydning 19,9 millioner kroner. Dette er den dyreste brukt-hytte som er solgt i Sirdal . Ny kostet denne hytta omkring 45 millioner kroner. Sinneshyttå alene fakturerte Nedrum for 32 millioner, ifølge rettspapirene. Nedrum saksøkte Sinneshyttå. Der tapte Sinneshyttå dagmulktsaken, men
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-01 06.54.22.png
Nyhet Været

Forsmak av vinteren

Oktober har gitt oss en forsmak på vinteren, med kuldegrader, snø og regn. Samlet nedbør var 168,9 mm mot normalt 204 mm. Alf Skreå melder om 224 mm i Skreådalen. Snittemperaturen var 3,7 grader, 0,8 grader under normalen. Høyeste temperatur var 11,4 grader (2. oktober), og laveste var -7,1 grader (30. oktober). Mest nedbør på ett døgn var 24,4 mm. Høyeste vindhastighet var 7,0 m/s (16. oktober).
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-06 10.24.53.jpg
Næringsliv Nyhet

Utvidet skjenkeareal

Sirdal Booking AS (Tjørhomfjellet) søker om ny skjenkebevilling for utvidet skjenkeareal ved Kjerag Lodge. Det skal bygges om både innendørs og utendørs. Skjenkestedets uteservering blir fysisk avskjermet. Rådmannen er positiv til søknaden som kommer opp i utvalg for oppvekst og levekår onsdag og kommunestyret 21. november. Øystein Tjørhom forteller at utleie av ski skal flyttes bort til stolheisen, så skal de frigjorte arealer brukes til konferanserom kombinert med utvidet lunsjareal.
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-12 10.16.35.png
Kommunen

Samarbeid om telefonhenvendelser

Sirdal kommune ønsker å fornye en samarbeidsavtale med legevaktsentralen ved Sørlandet Sykehus HF (SSHF) Flekkefjord sykehus. Avtalen gjelder mottak av telefonhenvendelser til legevaktsentralen i Flekkefjord, fra pasienter i Sirdal. Avtalen ble sist revidert og underskrevet 18.12.2013. Slik ordningen er pr. i dag besvarer legevaktsentralen ved SSHF Flekkefjord sykehus legevakttelefoner fra kommunene Flekkefjord, Lund, Kvinesdal, Lyngdal, Hægebostad, Farsund og Sirdal, samt en liten del av Sokndal. Det er et tett samarbeid
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-31 15.12.34.png
Nyhet

Skummel aften lørdag

Fjellmuseet vil sammen med Smak i Sirdal arrangere en skummel aften på Kvæven lørdag, i tiden 1600 – 1900. Barn skal gå på godterijakt (klokka 1600) i Fjellmuseet, mens det blir film (klokka 1700) i kafeen med ”Natt på museet” . Det koster 95 kroner i deltakeravgift pr barn. Arrangementet passer best for barn i alderen 6 – 10 år, eller yngre sammen med voksne.