Næringsliv Nyhet

Vannmagasinene tappes – ingen økning i sikte

Prognosene framover er tørre. Ingen store nedbørsmengder er ventet. Dermed blir det ingen økning av reservene i vannmagasinene våre, sier Einar Thygesen, produksjonssjef hos Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad.   Vi produserer og selger noe mer strøm enn normalt på denne årstiden. Etterspørselen er meget høy og det resulterer i en pris til kundene på 50 øre pr kWh. Dobling av prisene i forhold til normalen på denne årstiden. Det er
Nyhet Samferdsel

Asfaltarbeid i Sirdal

Denne sommeren pågår det et stort asfaltarbeid i Sirdal, fra Tonstad til Ådneram. Sirdal kommune har utbedret fylkesvei 468 med cirka 20 millioner kroner fra Tonstad til GP-krysset. YIT Norge ( tidligere Lemminkainen) har en kontrakt på asfaltarbeidet på  51.5 millioner kroner, eks merverdiavgift. Byggeleder Karsten Utsogn ved Statens Vegvesen i Kristiansand, opplyser at kontrakten er på 104 km eller 83.000 tonn asfalt. Det betyr i realiteten 2.600 billass. For
Kommunen

Sirdal skal vokse som hyttekommune

Sirdal har ambisjoner om å vokse som hyttekommune. I tillegg legges det til rette for mer boligbygging og næring. I denne planen er grunnlaget lagt for en slik utvikling, men fortetting skal prioriteres i henhold til nasjonale føringer. Innenfor eksisterende utbyggingsområder bør fortetting prioriteres framfor å ta nye arealer i bruk. I planforslaget er 125 områder endret fra vedtatt kommuneplan, derav 44 områder foreslått utlagt til fritidsbebyggelse, 15 til ulike
Turløyper

Bru over Sira ved Nessetfossen

Me ligger godt i rute. Ja, helst litt foran skjema. Det gode været får ta skylden for den gode framdriften, sier Willy Lindland, bas for hovedentreprenøren Alliansebygg A.S, som har fått oppdraget med å bygge brua over Sira ved Nessetfossen. Arbeidet startet mandag 9.juli og Lindland og hans mannskap skal være ferdig til uke 44, dvs  siste uke av oktober. God tid før snøen kommer. Kvina Maskin er underentreprenør og
Leder

Mer informasjon fortløpende nyheter

Sirdalmedia er på lufta som en blogg for fastboende og de mange tusen hytteeierne/deltidsinnbyggerne i Sirdal kommune.  Bakgrunnen for denne nyvinningen er et ønske om å dekke informasjonsbehovet bedre i en situasjon hvor dagens medier ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til, eller klarer å formidle de nære, unike og lokale sakene og den fortløpende nyhetsformidlingen. Undertegnede har 50 års erfaring fra pressen. Startet som 16-åring som sportsmedarbeider i Rogalands
Hytter

Stor byggeaktivitet for nye hytter

Det graves og sprenges, forskales og støpes, før tømrer, elektriker og rørlegger kommer på plassen og reiser bygget. Aktivitetsnivået blant hyttebyggerne er fortsatt stort i Sirdal. Ved inngangen til 2017 var det registrert 4.300 fritidsboligenheter. I fjor ble 119 enheter godkjent for byggetillatelse. Hittil i år er 40 enheter godkjent og det forventes at like mange vil komme til høsten. Sirdal  nærmer seg da 4.500 fritidsboligenheter. En sterk vekst. I
Turløyper

Kult ned Huldreheimen

Starten har vært over all forventning. Mange familier på gjennomfart har stoppet for å prøve det nye aktivitetstilbudet i Huldreheimen i Tjørhomfjellet, sier Torjei Sporastøyl, daglig leder for Sirdal Resort. Olabil, rennebil eller Mountain Carts, som det offisielt heter. Løypa ble tatt i bruk lørdag 14.juli. 10 biler er det investert i fra starten for å se hvordan interessen er. Fortsetter pågangen ser ikke Sporastøyl bort fra at løypa blir
Samferdsel

Sterk økning av biltrafikken

I juni har det vært en markant trafikkøkning på fylkesvei 45 ved Øvstabø-bommen.  Økningen utgjør 32 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Det passerte 36.027 biler i juni. I juni i fjor passerte det 27.281 noe som utgjør en økning på 24.7 prosent fra 2016. Ser vi tilbake til fjoråret var det dårlig vær i juni 2017. I tillegg var det fullt arbeid med utbedring av fylkesvei 45 i Dirdal.