Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-06 13.50.11.png

Siri Fidjeland ny styreleder

Siri Fidjeland ble valgt til ny styreleder på generalforsamlingen til Sirdalsferie. For tredje gang vil selskapet nå forsøke å få til en rettet emisjon blant aksjonærene.. Øvrige medlemmer i styret er: Lars Enok Wang (ikke på valg) Martine Hadland Ingvild Fagerheim Skadberg Magne Ådneram Julie Olsen (1.varamedlem) Peter G. Tjomlid (2.varamedlem
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-22 14.01.14.jpg

Sau, villrein og aktivitetspark

Turistinformasjonen blir privatisert og legges ut på anbud, mens stillingen som museumsleder i Sirdal kommune forblir offentlig. Dette er konklusjonen fra arbeidsgruppa som har sett nærmere på potensiale for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven Bygdetun. Dette er innstillingen til utvalg for oppvekst og levekår og kommunestyret som skal behandle saken henholdsvis 12. og 20. juni. Siri Fidjeland (sp) har vært leder for gruppen, øvrige medlemmer har vært Rolv Guddal
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-04 17.04.46.png

Ombygginger av Sinnes skule

Sinnes skule trenger et skikkelig løft for å oppfylle arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. 27 millioner kroner foreslås til ombygginger og påbygginger av skolen. 19 millioner kroner er avsatt i økonomiplanen. Saken kommer i de fleste råd og utvalg i neste uke og kommunestyret konkluderer den 13. juni med vedtak. Sinnes skule oppfyller ikke arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplasser, garderober for ansatte, innemiljø (ventilasjon og temperatur) og krav til universell utforming. Skolen ble
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-03 12.18.22.png

Foreslår avslag til glampingtelt

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland i Sirdal kommune anbefaler på faglig grunnlag at klagene til fylkesmannen og fylkeskommunen tas til følge, og vedtaket om dispensasjon omgjøres slik at søknaden om etablering av glampingtelt blir avslått. Med hjemmel i plan og bygningsloven (PBL) § 19-2 gis det avslag på søknad om dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord for etablering av glampingtelt ved Hønetjødn, Haugen. Begrunnelsen for forslag til vedtak
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-01 13.12.55.jpg

Biler, tåke og maratonløpere

Suleskar Maraton ble arrangert lørdag under særdeles ufysne værforhold med kuling, regn, fem plussgrader og tett tåke med dårlig sikt. Det kunne nesten ikke vært verre. Løpet ble arrangert for 22. gang i år. Arrangørene, Sirdal skilag og Tonstad idrettslag, har mange slags erfaringer med snøbyger, hagl og knallvarmt vær. Tåke var imidlertid noe nytt. Hilde Sinnes, Sirdal skilag, innrømmer at tåken og det uoversiktlige været gjorde trafikkforholdene vanskelige og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg

Mindre maitrafikk gjennom bommen

Trafikk-tellingene ved Øvstabøbommen på fylkesvei 45, viste mindre trafikk i løpet av mai. Første halvdel var heller svak, men etter at Lyseveien og Suleskardveien ble åpnet på henholdsvis 11. og 20. mai, har det vært en merkbar økning siste halvdel. 19.727 biler passerte i mai mot 22.385 i mai i 2018. En nedgang på hele 2.658 biler eller 11.9 prosent. Kr. Himmelfartsdag-helgen var det størst trafikk. Onsdag (29.mai) passerte 1.290
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-01 15.04.47.jpg

Sauene til fjells denne uken

Lørdag var det dugnad på skiljegarden i Roskrepp, som eies av Jæren Smalalag. Denne uken starter transporten av sauer til fjells. 17.000 sauer skal fordeles på tre heieområder. 4.000 til Rysstadheia, 6.000 til Langreid og Hegglandsheia og 7.000 til Brokkeheia. Beiteforholdene ser bra ut etter en nokså snøfattig vinter. Kommer den forventede varmen denne uken, vil det bli svært gode forhold når dyrene kommer opp til fjellbeite, sier Kristian Helleberg,
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-02 08.50.33.png

Varierende vær i mai

I mai var det svært varierende værforhold. Målestasjonen på Sinnes viste minus 5,1 grader 4. mai, til høyeste temperatur på 19,7 grader 21. mai. Snø var det også en morgen på slutten av måneden. Snittemperaturen var 6,2 grader, 0,1 grader under normalen. Samlet nedbør var 80,5 mm mot normalt 82,0 mm. Mest nedbør var det 22. mai med 16,8 mm. Høyeste vindhastighet var det 18. mai med 7,1 m/s.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-01 12.44.39.jpg

Strabasiøs kraftprøve over Suleskar

Suleskar Maraton ble en svært strabasiøs kraftprøve på lørdag. Deltakerne startet på Nomeland i lettskyet vær, men fikk det verre og verre på vei mot toppen Knusttjønn. Temperaturen krøp ned til fem grader. Motvinden kom opp i en styrke på kuling, og så fulgte nedbøren med regn og svært tett tåke. Sikten var omkring 50 meter på det verste. Slik var den siste halvparten av maratonløpet. Halvmaraton startet ved høyeste

Grunnerverv gjenstår før anbud

Vi er ikke ferdig med grunnerverv for GP-krysset med nødvendig grunnareal. Dette må på plass før vi sender prosjektet ut på anbud, sier Steinar Jacobsen, prosjektleder i Statens Vegvesen i Kristiansand. Veivesenet vurderer også om de skal dele opp entrepriseformen. Det vil gi prosjektledelsen bedre handlingsrom og tid til å forberede arbeidene. En stor fylling i Svartevatnet inngår i arbeidet. Samtidig må arbeidene mot Agder Energi forberedes. Reguleringsplanen for GP-området