Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-29 09.17.10.png

Bokbussen kommer mandag

Mandag kommer bokbussen på besøk til Sirdal kommune. Første stopp er Sinnes filial klokka 0900 – 1000. Der vil forfatter André Vaaler og musiker Oscar Jahnsen opptre. Så fortsetter bussen til Tonstad og Sirdal Folkebibliotek klokka 1100 – 1200. Der blir det bokbad med forfatter Frank ”Tønes” Tønnesen. I Bokåret 2019 er det lagt opp til en storstilt nasjonal feiring av boka, lesing og leselyst! I Agder markeres Bokåret 2019
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png

Søker kommunen om dispensasjon

Vi sender i neste uke søknad til Sirdal kommune om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven om å få utvide fylkesvei 975 i Kviturvika siden vi er innenfor LNF-område, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand. Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000 kubikkmeter med masse i Ortevatnet. I tillegg skal det lages en rasvoll på deler av strekningen (se tegning).
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Bilder 2018:2018-10-07 13.12.10.jpg

Spektakulære zip-lines over vatnet

Vi klargjør nå to spektakulære zip-lines over vannet. I tillegg har vi laget en ny Mountain cars løype, sier Tarjei Sporastøyl, daglig leder for Sirdal Resort. De to nye zip-lines er på henholdsvis 190 og 230 meter. Den lengste de hadde i fjorårets sesong var 67 meter. Start er i klatreparken og en vil da suse over vannet til hytta som ligger like ved innkjørselen til Tjørhomfjellet. Du tar den
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-30 13.44.40.jpg

40 utstillere er klar

Programmet for energifestivalen på Tonstad lørdag 15. juni begynner nå å bli klart. 40 utstillere har sagt ja til å være med, sier prosjektleder Solveig Marie Ådneram. Ansvarlig for festivalen er Sirdal Næringsforening, Sirdal kommune og Sira-Kvina kraftselskap. Av de mange aktiviteter som står på programmet, kan nevnes at Kraftkoret synger, unge artister opptrer, Sirdal Musikkorps spiller, bilparade av gamle biler gjennom sentrum og politikerne samles til energikamp. Videre kan
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-05 15.05.00.jpg

Faresonekart for skred

Sirdal kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Torsdag 23. mai overleverte NVE faresonekart for skred i bratt terreng til kommunen. Faresonekartene viser at 85 bygninger ligger innenfor 1000års-skred, (konkluderer Norges Geoteknisk Institutt (NGI) i sin kartlegging av 26 områder Sirdal kommune). Snøskred og steinsprang er de skredtypene som går lengst i de fleste områdene, skriver May Britt Ousdal, plankoordinator i Sirdal kommune, på sin facebookside.  NVE har
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-04-22 10.40.38.jpg

15 poster venter i Sirdalsheiene

Alle 15 postene som er med i årets Fjelljegeren er lagt ut i terrenget. Det er bare å melde seg på og finne fram kart og kompass, sier Per Magne Sinnes. Han er primus motor for dette sommertilbudet, som Sirdal Skilag står bak. Dette er et ypperlig turmål. En aktiv utfordring som bør lokke flere til å delta. Postene er lagt i Sirdalsheiene og turene er både korte og lange,
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg

Komplisert å være ung etablerer

Som nylig innflytter til Sirdal kommune, etter at kommuneplanen ble vedtatt, opplever jeg at det er svært komplisert å være ung kvinnelig etablerer, skriver Julie Olsen i sitt svarbrev til fylkesmannen og miljøavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, som mener dispensasjons-vedtaket om glampingtelt er feil. Villreinnemnda for Setesdalområdet er for dispensasjon og etablering i en prøveperiode. Fylkesmannen og miljøavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune er mot vedtaket om dispensasjon for glampingtelt ved Hønetjødn på

”Urtehagens venner”

Lokale ildsjeler i samarbeid med fjellmuseet og kaféen Smak i Sirdal, har satt i gang dugnad og startet "Urtehagens venner". Mandag var første treff. Tanken er å samles annenhver mandag fra klokka 0900 nå i sesongen, og alle som har interesse av å bli med kan stille opp. Medisinhagen er en del av fjellmuseet og viser urter brukt i behandling av skader og sykdom, og for lettere plager. I Sirdal
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.24.54.jpg

Sira-Kvina investerer for 3,5 milliard

Vi er nå inne i en ti års periode der vi planlegger å investere for 3,5 milliarder kroner fram til år 2025. Det vil forbedre selskapets produksjonskapasitet med blant annet 190 GWH, sammen med elektromekanisk oppgradering som sikrer fortsatt stabil drift i flere tiår fremover, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina kraftselskap. To milliarder kroner er planlagt brukt til rehabilitering av kraftverk, 0,8 milliarder til forsterkning av dammer og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-20 13.33.45.png

Margunns kjøkkenhage lørdag

Hageentusiast og hagecoach, Margunn Ueland, kommer til sesongåpning av Sirdal Fjellmuseum på Kvæven førstkommende lørdag klokka 1300. Margunn er kjent fra boka og bloggen ”Margunns kjøkkenhage”. Margunn er svært opptatt av kortreist mat. Den du kan lage i din egen hage. Hun har kunnskap og engasjement og det vil klø i fingrene når du hører Margunn prate om kjøkkenhage. Det koster 150 kroner å delta på seminaret